Miasto. Temat rzeka, Wrocław, 5-6.04.2018

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Miasto. Temat rzeka”, która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 roku.

Problematyka konferencji obejmuje dwa nurty zagadnień istotnych dla rozwoju współczesnych miast, które wiąże wspólny mianownik:

Miasto i jego losy w zmieniającym się globalnym świecie, w którym procesy rozwojowe zachodzą znacznie szybciej niż możliwości dostosowania do nich przestrzeni. Miasta stanowiące istotne elementy struktury systemu przestrzennego, społecznego i gospodarczego tracą swą niekwestowaną wcześniej rolę motoru rozwoju cywilizacji. Jednocześnie zmienia się funkcja i znaczenie poszczególnych podsystemów miejskich.

Zanik znaczenia rzeki jako czynnika sprzyjającego rozwojowi miast stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania współczesnych badaczy procesów miastotwórczych.

Wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników naukowych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z abstraktem dostępnego pod adresem https://goo.gl/D3cP9s . Termin upływa 12 stycznia 2018 roku.

Wykład specjalny poprowadzi prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser ( Politechnika Wrocławska) – wybitny polski architekt i urbanista, laureat Honorowej Nagrody SARP (1986), publicysta, profesor Politechniki Wrocławskiej. Inicjator powołania  pierwszego w Polsce i Europie Wschodniej kierunku planistycznego – Gospodarki Przestrzennej.

Organizatorzy konferencji:

  • Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki Cardo,
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PWr,
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w komunikacie: https://drive.google.com/file/d/13wo_3VJbxbRCSfgZQLafuz1IZNfZ9iMy/view

Zapraszamy na profil facebook konferencji:         https://www.facebook.com/events/1912478435747859/