Dublin zamyka centrum dla aut

Stolica Irlandii poczyniła duży krok w kierunku ograniczenia ruchu indywidualnego. Rada miasta zdecydowała o zamknięciu kilku ulic w centralnej części miasta.

Dla wszelkiego ruchu zamknięte zostaną Suffolk Street oraz St. Stephen’s Green North, które utworzą przestrzeń pieszą razem z główną ulicą handlową miasta, Grafton Street i ulicami przyległymi. College Green, D’Olier Street, Westmoreland Street oraz nabrzeża George’s Quay oraz Bachelor’s Walk przeznaczone mają być tylko dla ruchu pieszych, rowerzystów oraz pojazdów transportu zbiorowego.

Zmiana wprowadzona została jako część programu zmniejszenia zatłoczenia na drogach oraz zwiększenia liczby korzystających z innych form poruszania się, wartego prawie 150 milionów euro. Dzięki niemu zmniejszony ma być negatywny wpływ ruchu drogowego, a Dublin stać się ma miastem bliższym mieszkańcom. Zgodnie z badaniami National Transport Authority z roku 2014, 48,4% podróży do centrum irlandzkiej stolicy odbywa się transportem zbiorowym, 33,3% własnymi samochodami, zaś 5,4% stanowią dojazdy rowerem. Celem władz Dublina jest osiągnięcie wartości 55% w przypadku transportu zbiorowego oraz 15% w przypadku ruchu rowerowego. Mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z planem i zgłaszać swoje uwagi do połowy lipca.

College Street w Dublinie. Z ulicy zniknąć ma ruch pojazdów indywidualnych.

College Street w Dublinie. Z ulicy zniknąć ma ruch pojazdów indywidualnych; źródło: Google Street View