Warszawa: konsultacje projektu uchwały krajobrazowej

Druga próba stolicy do przyjęcia uchwały krajobrazowej. W dniu 24 lutego w Warszawie rozpoczęły się konsultacje nowego projektu.

Rada Miasta Warszawy przyjęła już jeden projekt uchwały krajobrazowej – trzy lata temu. Po unieważnieniu przez Wojewodę Mazowieckiego, regulacje nie obowiązywały. Teraz miasto prezentuje kolejny projekt.

Choć dokument zachowuje wiele z przepisów proponowanych w 2020 roku, to znajdziemy również zmiany. Autorzy wykreślili z zapisów projektu określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości. Nie znajdziemy również regulacji dotyczących tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie.

Warszawa podzielona została na trzy główne strefy, w której obowiązywać będą różne regulacje. Wpływ na nie mają również strefy ochrony konserwatorskiej czy funkcjonujące parki kulturowe. Nośniki reklamowe będą mogły być umieszczane jedynie na ślepych ścianach budynków. Wielkoformatowe siatki reklamowe na rusztowaniach podczas prowadzenia prac remontowych lub budowlanych na elewacji budynku, jednak maksymalnie przez okres 9 miesięcy i nie częściej niż co 5 lat. Reklamy wolnostojące będą mogły być lokalizowane pod warunkiem spełnienia wymogu minimalnej odległości między nośnikami – od 50 do nawet 200 metrów w przypadku największych tablic, a także wymogu odległości od budynków, wiat przystankowych czy pomników. Nośniki reklamowe nie powinny pogarszać warunków wegetacji drzew.

Dodatkowo w uchwale wyznaczono fragmentu ulic, dla których dopuszczono sytuowania wolnostojących reklam. Wśród tych, gdzie dopuszczono reklamy formatu dużego (o wymiarach około 3 na 6 metrów i wysokości do 12 metrów) znajdziemy m.in. fragmenty tras S2 i S8, alei Jerozolimskich, Prymasa Tysiąclecia, ciągu Hynka-Łopuszańska czy trasy Mostu Północnego. Wzdłuż ulic w śródmieściu dopuszczone zostaną tylko słupy ogłoszeniowe oraz niewielkie gabloty reklamowe. Reklamy o powierzchni do około 2 m² pojawić będą mogły się na wiatach przystankowych.

Modernistyczne osiedla bez płotów

W uchwale wyznaczono zespoły zabudowy mieszkaniowej, dla których zakazano sytuowania grodzeń. Dotyczy to terenów o rozpiętości przestrzennej przekraczającej 200 m lub o łącznej powierzchni większej niż 2 ha. Dodatkowo w uchwale znajdziemy modernistyczne zespoły przestrzenne powstałe przed 1989, gdzie uchwała zakazać ma grodzenia. Wśród takich osiedli znajdziemy osiedla:

 • Bemowo: Bemowo-Lotnisko, Górce, osiedle Górczewska, osiedle Przyjaźń, osiedle Jelonki, osiedle Lazurowa
 • Białołęka: Tarchomin, Nowodwory, Białołęka Dworska
 • Bielany: Marymont-Ruda, Chomiczówka, Bielany I, Bielany II, Piaski, Słodowiec, Wawrzyszew, Wrzeciono
 • Mokotów: Wierzbno, Osiedle Batorego, Osiedle Arbuzowa, Osiedle Bernardyńska, Osiedle Przy Bernardyńskiej Wodzie, Osiedle Chełmska, Osiedle Czerniakowska, Osiedle Bielawska-Żywnego, Osiedle Limanowskiego-Gołkowska, Osiedle Domaniewska, Osiedle Racławicka, Sadyba, Sielce Północne, Służew-Fort, Osiedle Sielecka-Stępińska, Służewiec i Służewiec-Prototypy, Służew nad Dolinką, Stegny Południowe, Osiedle Stępińska, Osiedle Woronicza, Osiedle WSM Mokotów
 • Ochota: Rakowiec, Osiedle Szosa Krakoska, Osiedle Banacha-Grójecka-Winnicka, Osiedle Oświata, Osiedle Ochota I, Osiedle Aleje Jerozolimskie Zachód
 • Praga Południe: Gocław, Kępa Gocławska, Przyczółek Grochowski, Saska Kępa, Osiedle Kinowa, Osiedle Grenadierów, Osiedle Ostrobramska, Osiedle Podskarbińska-Wiatraczna-Grochowska, Osiedle Szaserów, Osiedle Grochowska-Stanisława Augusta
 • Praga Północ: Praga I, II, III, Szmulki Wschodnie, Osiedle Panieńska, Osiedle Panieńska
 • Rembertów: Osiedle Admiralska, Osiedle Topograficzna
 • Śródmieście: Mariensztat, Mirów, Muranów, Osiedle Bielańska, Osiedle Ludna-Orłowicza, Osiedle Plac Teatralny, Osiedle Torwar, Osiedle WZ-Długa, Osiedle za Żelazną Bramą
 • Targówek: Bródno, Targówek Mieszkaniowy
 • Ursus: Niedźwiadek, Osiedle 1 Maja-Dzieci Warszawy
 • Ursynów: liczne osiedla od Ursynowa Północnego do Natolina
 • Wawer: Osiedle Korkowa, Osiedle Kolarska, Osiedle Zambroska
 • Wilanów: Wilanów Wysoki
 • Włochy: Osiedle 1 Sierpnia, Osiedle Hynka-KOR
 • Wola: Koło, Mirów, Młynów, Muranów, Osiedle Płocka, Osiedle Srebrna, Osiedle Wieluńska, Osiedle Korczaka-Zegadłowicza, Osiedle za Żelazną Bramą, Osiedle Żytnia
 • Żoliborz: Marymont-Potok, Kępa Potocka, Sady Żoliborskie, Zatrasie

Zapisy projektu uchwały ograniczyć mają listę materiałów konstrukcyjnych, z których wykonywane będą ogrodzenia przyległe do przestrzeni publicznych. W przyszłości nie będziemy oglądać płotów z blachy fałdowej, poliwęglanu, prefabrykowanych płyt betonowych czy ogrodzeń z ostrymi elementami szklanymi lub ceramicznymi.

Ładniejsze szyldy po 2 latach, tablice reklamowe po 3 latach

Projekt uchwały zakłada, że właściciele szyldów będą mieli 3 lata na dostosowanie do zasad i warunków określonych w uchwale od daty jej wejścia w życie. Dla pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych okres ma być krótszy – 2 lata. Dla obiektów małej architektury okres dostosowania wynieść ma 5 lat od wejścia w życie uchwały.

Ogrodzenia istniejące w dniu wejścia w uchwały w życie mają być zwolnione z obowiązku dostosowania do proponowanych zasad.

Udział w konsultacjach projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej

Konsultacje społeczne potrwają do 31 marca. Z projektem zapoznać można się również w Internecie oraz w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydział Obsługi Mieszkańców. Dyskusja na temat projektu odbędzie się na spotkaniu on-line w dniu 7 marca (transmisja na Youtube, uczestnictwo zgłosić można na platformie ZOOM po uprzednim zgłoszeniu się przez adres [email protected]). W Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK odbędą się również dyżury na temat projektu (9 i 13 marca w godzinach popołudniowych).

Druga próba przyjęcia uchwały krajobrazowej

To kolejne podejście Warszawy do przyjęcia uchwały krajobrazowej. Stolica przyjęła ją już w styczniu 2020 roku. Wprowadzić miała ona rozwiązania regulujące zasady umieszczania reklam i szyldów, stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury na terenach miejskich.

Już w kolejnym miesiącu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zdecydował się unieważnić uchwałę w całości. Głównym zarzutem był fakt, że po konsultacjach publicznych oraz wprowadzeniu uwag, nie zrealizowano ponownych uzgodnień z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków i nie dokonano ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Pismo Wojewody wskazywało też na wątpliwości co do regulowania przez uchwałę kwestii ogrodzeń segmentowych, słupków, wybranych parametrów reklam cyfrowych (pora wyświetlania, technologia), szyldach informujących o miejscach parkingowych czy nazwach lokalizacyjnych. Powołując się na obawy UOKiK, Radziwiłł wskazywał, że uchwała dawała możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora (zwycięzca przetargu na miejskie nośniki) monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w grudniu 2020 roku oddalił skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze. W kwestiach proceduralnych sąd uznał za zasadny zarzut dotyczący braku ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu uchwały, podtrzymując tym samym rozstrzygnięcie o nieważności uchwały, a wśród licznych zarzutów merytorycznych – tylko odniesienie się w treści uchwały do tablic urzędowych. Pozostałe zarzuty Wojewody (regulowanie sposobu funkcjonowania wyświetlaczy, objęcie uchwałą słupków blokujących i ogrodzeń segmentowych, określenie dopuszczalnej liczby nośników reklamowych na nieruchomości, regulowanie ażurowości szyldu, regulowanie szyldów muralowych, regulacja odtwarzania szyldów historycznych, regulacja informacji promocyjnych o parkingach, osiedlach, itp., regulacja informacji o inwestycjach prowadzonych ze środków publicznych) sąd uznał jednak za bezzasadne. Warszawa zrezygnowała ze skargi kasacyjnej do NSA w sprawie uchwały krajobrazowej.

Treść projektu uchwały z załącznikami:

Uchwala_krajobrazowa_projektzalaczniki