Mikołów z uchwałą krajobrazową

Rośnie liczba polskich samorządów, które przyjmują uchwały krajobrazowe. Najgłośniej mówi się o tych największych, jednak nie jest to tylko ich domena. Czterdziestotysięczny, wchodzący w skład GZM Mikołów, jako czwarty samorząd w województwie śląskim przyjął dokument mający regulować reklamową estetykę.

Mikołów uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu podjął 30 sierpnia 2020, jednak aspiracje sięgają 2017 roku. Prace nad uchwałą krajobrazową zostały w pełni zakończone 23 lutego 2021, tego dnia na sesji przyjęli ją radni. Zgodnie z paragrafem 29 rozdziału 14 uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. To nastąpiło 4 marca, a więc uchwała nabierze mocy prawnej podczas świąt Wielkanocnych.

Pięć lat obowiązywania ustawy, kilkadziesiąt uchwał

Drogę do regulacji reklam wprowadziła przyjęta w 2015 przez sejm ustawa krajobrazowa. Pozwoliła ona samorządom na ustalanie zasad dotyczących warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakości oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na mocy prawa lokalnego.

Zgodnie z raportem Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim, w grudniu 2020 r. mieliśmy w Polsce 25 miast, w których uchwała krajobrazowa obowiązywała w całości. W kontrze do tego stało 749 miast bez podobnych regulacji. Uchwały krajobrazowe przyjęło również kilka gmin wiejskich (więcej o nich, w tym mapa, w naszym tekście z lipca 2020 roku) Warto mieć na uwadze, że coraz więcej samorządów decyduje się na ten krok. Ostatnio głośno było o tym chociażby za sprawą Gdańska i konfliktu z popularną siecią fast foodów czy wznowienia procedury uchwały krajobrazowej w Warszawie.

Mikołów wśród pionierów śląskiego

Mikołów dołączył do zaszczytnego grona samorządów, które już stanowią takie prawo. Pierwszym miastem w województwie śląskim z uchwałą krajobrazową był Sosnowiec (2019). W 2020 roku dołączyły do niego Cieszyn, Tarnowskie Góry i Wisła. Trzeba jednak wspomnieć, że w Cieszynie uchwała nie obowiązuje w całości wskutek rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Zastępca burmistrza Mikołowa, Mateusz Handel, entuzjastycznie podchodzi do nowych regulacji:

Regulacje przyjęte strefowo

W dokumencie miasto zostało podzielone obszary. Obejmują one kolejno: rejon Starego Miasta, Śródmieście z przyległymi terenami, tereny położone poza obwodnicą, tereny obiektów handlowych o powierzchni pow. 2000 m2, tereny stacji paliw, tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej oraz obszary ochrony krajobrazu przyrodniczego.

Oddzielne regulacje obejmują również obszary szczególnie narażone na reklamozę, tj. położone w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych oraz głównych skrzyżowań.

Sama uchwała to nie wszystko

Jak zapewnia zastępca burmistrza, samo przyjęcie uchwały to nie koniec działań w walce o estetykę miasta. Regulacje mają wchodzić w życie stopniowo. Ułatwić ma to dedykowany informator oraz strona internetowa z interaktywną mapą. W razie wszelkich wątpliwości będzie można się skontaktować z przydzielony do objaśniania aktu konsultantem.

Miejmy nadzieję, że podobną drogą pójdą sąsiadujące z Mikołowem samorządy. Sądząc po coraz donośniejszych głosach podnoszących tematykę estetyki miasta, można się tego spodziewać.

Z uchwałą można się zapoznać tutaj.