AKTUALNOŚCI

Zielona Góra opracuje nowe Studium

Za trzy lata Zielona Góra ma mieć ponownie jedno Studium. Od kilku lat, po połączeniu miasta oraz sąsiedniej gminy obowiązywały przepisy z dwóch dokumentów, uchwalonych w mieście oraz w nieistniejącej już gminie.

Radni Zielonej Góry jednogłośnie przystąpili do prac nad utworzeniem studium dla całego miasta. Zielona Góra zmieniła granice jeszcze w 2015 roku, jednak dopiero po sześciu latach miasto opracuje jeden, wspólny dokument. Do tej pory w mieście obowiązywały dwa dokumenty: studium Zielonej Góry z 2008 roku oraz fragment studium sąsiedniej gminy (Zielona Góra) z 2005 roku, który dotyczył dzielnicy Nowe Miasto.

Wycinek e Studium Zielonej Góry z 2008 roku

Wycinek e Studium Zielonej Góry z 2008 roku – jeszcze w starych granicach miasta.

Na mocy rozporządzenia z połowy 2014 roku, od stycznia 2015 roku połączono miasto Zielona Góra oraz gminę o tej samej nazwie. Wskutek tej zmiany miasto stało się szóstym największym powierzchniowo ośrodkiem w Polsce. Liczba mieszkańców wzrosła zaś o około 20 tysięcy – z blisko 120 do około 140 tysięcy. Gęstość zaludnienia miasta spadła z ponad 2000 osób na km2 do około 500.

Dodatkowo dnia 1 stycznia 2021r. ponownie nastąpiła zmiana granic administracyjnych Zielonej Góry w postaci wymiany gruntów z gminą Świdnica.

Nowe Studium wykonane zostać ma w okresie trzech najbliższych trzech lat.