AKTUALNOŚCI

Pruszków: Spotkania z mieszkańcami o nowym studium

Zaprezentowany został projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Pruszkowie. W styczniu trwać będą wstępne konsultacje społeczne projektu.

Prezentacja projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbyła się w pierwszej połowie grudnia w pruszkowskim Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

Pruszków studium

Wycinek z projektu studium miasta Pruszkowa

Do końca marca trwać będą rozszerzone konsultacje społeczne. Pierwsze spotkania odbędą się 10 stycznia (SP nr. 1), 30 stycznia (Przedszkole przy ul. Sadowej 62) oraz 7 lutego (SP nr. 9).  Do 12 lutego będzie można składać wnioski do projektu studium.

Następnie odbędzie się kolejny etap konsultacji po zmianach w projekcie, w tym trzy dyskusje publiczne – 28 lutego (SP nr. 10), 7 marca (SP nr. 2) oraz 15 marca (SP nr. 6). Wyłożenie projektu studium, skorygowanego po konsultacjach społecznych, odbywać się będzie w terminie: od 26 lutego do 26 marca 2018 r. Uwagi będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Linki: 1, 2, 3, 4