AKTUALNOŚCI

Zakopane rozpoczyna walkę z problemem smogu

Normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 w stolicy Podhala są już przekraczane przez ponad 80 dni w roku. Za główną przyczynę tej sytuacji uznaje się wadliwe instalacje grzewcze, w których mieszkańcy palą węglem, drewnem a nawet śmieciami. Dodając do tego fakt, iż najwięcej turystów odwiedza Zakopane zimą, problem ten jest szczególnie odczuwalny właśnie o tej porze roku.

Smog nad Zakopanem - źródło-  www.ziemianarozdrozu.pl

Smog nad Zakopanem, źródło- www.ziemianarozdrozu.pl

Sytuację tę powoduje m.in. zjawisko inwersji, kiedy ciepłe powietrze zalega wysoko w górach, zimne natomiast nie może się wydostać z niecki, w której leży Zakopane. W rezultacie powietrze pełne jest zanieczyszczeń. W poprzednich latach dochodziło nawet do sytuacji, w której Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odradzał spacery dzieciom, osobom starszym oraz alergikom.

Członkowie Podhalańskiego Alarmu Smogowego i Polskiej Zielonej Sieci postanowili więc działać już teraz, aby spróbować zmniejszyć uciążliwość smogu w najbliższym sezonie zimowym. W tej sprawie zorganizowane zostało spotkanie z wiceburmistrzem oraz radnymi miasta Zakopane. Udział wzięli także przedstawiciele krakowskiego magistratu, którzy zostali postawieni za dobry przykład pracy nad zmniejszeniem stężeń pyłów w powietrzu.

Zdaniem aktywistów stężenie rakotwórczego benzoapirenu przekracza normę prawie 9-krotnie. Na ręce wiceburmistrza przekazana została petycja – apel o walkę ze smogiem – podpisana przez ponad 1000 mieszkańców Zakopanego oraz turystów.

Zdaniem członków Alarmu Smogowego i Zielonej Sieci miasto powinno podjąć odpowiednie kroki w celu skutecznej i trwałej poprawy jakości powietrza w stolicy Podhala. Podczas spotkania padały propozycje m.in. wprowadzenia zakazu używania paliw stałych, w tym węgla przy wsparciu mieszkańców w procesie wymiany instalacji grzewczych. Społecznicy zaznaczyli, że w tym celu władze powinny sięgnąć po środku europejskie przeznaczone właśnie na ten cel.

Spotkanie zakończyło się powołaniem do życia grupy roboczej ds. walki z zanieczyszczeniem powietrza. W celu utrzymania współpracy w jej skład wchodzą zarówno przedstawiciele władz miasta, Podhalańskiego Alarmu Smogowego oraz Polskiej Zielonej Sieci.