Słupsk: Konkurs na zagospodarowanie Placu Zwycięstwa

Prezydent Słupska Robert Biedroń ogłosił konkurs na zagospodarowanie Placu Zwycięstwa. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko architekci i urbaniści.

Konkurs polega na opracowaniu koncepcji zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Słupsku (rejon ulic Tuwima, Anny Łajming i Deotymy) oraz terenu wokół ratusza. Udział mogą wziąć zarówno mieszkańcy miasta jak i architekci oraz studencki kierunków architektonicznych. Konkurs podzielony jest na dwie części: obywatelską oraz profesjonalną.

Dziś Plac Zwycięstwa to parking oraz nieuporządkowane ciągi piesze. Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni publicznej, która stanie się zarówno miejscem organizacji oficjalnych uroczystości, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Słupska.

Plac Zwycięstwa w Słupsku. Autor: Tomasz Górny (Nemo5576) /Wikimedia Commons, lic. CC-BY-3.0

Plac Zwycięstwa w Słupsku. Autor: Tomasz Górny (Nemo5576), Wikimedia Commons, lic. CC-BY-3.0

Warunki udziału w konkursie OBYWATELSKIM:

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć do dwóch prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych mija dnia 11 maja 2015r.

Nagrody i ogłoszenie wyników:
– I nagroda – 2 500,00 zł
– II nagroda – 1 500,00 zł
– III nagroda – 1 000,00 zł
– 3 wyróżnienia po 300,00 zł
– nagroda publiczności – 2 000,00 zł
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 19 czerwca 2015 roku.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu jest Aleksandra Anuszewska, tel. +48 59 8488461, e-mail: [email protected]


Warunki udziału w konkursie PROFESJONALNYM:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne będące studentami uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka lub architektura krajobrazu, osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka lub architektura krajobrazu oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki. Każdy uczestnik konkursu może złożyć do dwóch prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych mija 11.05.2015 r.

Nagrody i ogłoszenie wyników;
– I nagroda – 8 000,00 zł
– II nagroda – 5 000,00 zł
– III nagroda – 3 000,00 zł
– 3 wyróżnienia po 500,00 zł
– nagroda mieszkańców – 2 000,00 zł
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 19.06.2015r.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu jest Aleksandra Anuszewska, tel. +48 59 8488461, e-mail: b[email protected]


Regulamin konkursu obywatelskiego (format odt)

Regulamin konkursu profesjonalnego (format pdf)

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupska