Wektory SARP: Łódzkie osiedla, Łódź, 23.05.2018

Jaka jest historia, teraźniejszość i przyszłość łódzkich osiedli z wielkiej płyty? Zamieszkanie na osiedlu bloków budzi dziś wiele wątpliwości. Czy rzeczywiście warto przeprowadzać się do nowego apartamentowca albo domku na przedmieściu? Jaka jest przyszłość osiedli z lat siedemdziesiątych? Jak rewitalizować takie zespoły? Problemowi przyjrzymy się w nowym cyklu Wektory SARP, który polega zwięzłym wprowadzaniu w temat oraz dyskusji z publicznością. Problem prześledzimy na przykładzie twórczości czołowych łódzkich urbanistów: Zespołu Lipski i Wujek oraz Krystyny Krygier.

23 maja 2018 | Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi | ul. Łąkowa 11 | IV p.

Wykład poprowadzi: dr Błażej Ciarkowski​
Moderacja dyskusji : arch. Jakub Krzysztofik
Organizator: Łódzka Szkoła Rewitalizacji i SARP Łódź


Dr Błażej Ciarkowski – Architekt i historyk sztuki. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Obecnie pracuje na Politechnice Łódzkiej. Doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Autor wyróżnionej dysertacji traktującej o działalności Bolesława Kardaszewskiego w kontekście przemian powojennej architektury polskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego. Członek PKN ICOMOS i SHS.
arch. Jakub Krzysztofik – SARP Łódź, ŁOIA, ŁSzR.

źródło: SAPR Łódź