Masterplan dla Nowego Centrum Łodzi już gotowy

Firma Deloitte zakończyła prace nad Masterplanem dla Nowego Centrum Łodzi. Dokument zawiera podsumowanie planowanych inwestycji publicznych oraz źródeł ich finansowania w horyzoncie czasowym do 2030 roku. Koszty przeszło 50 projektów szacowane są na ponad 1,3 mld złotych.

Nowe Centrum Łodzi

Źródło: www.ncl.uml.lodz.pl

Masterplan dla NCŁ określa sposób realizacji założonych projektów z różnych punktów widzenia: nie tylko ekonomicznego, ale również przestrzennego czy społecznego. Głównym zamierzeniem było ukierunkowanie dokumentu na analizę ryzyka jakie niosą ze sobą założenia inwestycyjne oraz nakreślenie scenariuszy rozwoju sytuacji w przyszłości. Zostały one oparte o strategiczne cele, jakie stawiają sobie władze Łodzi: rewitalizacja, sprawna sieć transportowa, innowacje oraz poprawę jakości życia. Jako że proces zagospodarowywania przestrzeni wokół powstającego multimodalnego węzła Łódź-Fabryczna będzie długotrwały, Masterplan określa także zasady tymczasowego użytkowania wolnych terenów aż do czasu realizacji inwestycji. W dokumencie wymienieni zostali również interesariusze projektu, tj. wszystkie grupy i jednostki, na które będzie on oddziaływać.

W skład projektów, oprócz budowy nowego dworca kolejowego, wchodzi rewitalizacja kompleksu EC-1 na cele kulturalne, rewitalizacja obszarowa okolic nowej Łodzi Fabrycznej czy remont pasażu Meyera, czyli ulicy Moniuszki z przekształceniem jej na woonerf. Planowane jest także wdrożenie aplikacji Smart City, pozwalającej m.in. na znalezienie wolnych miejsc parkingowych. Firma Deloitte zapewnia, że dokument został utworzony w ścisłym powiązaniu ze Strategią Miasta oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

Masterplan pomija zaś część z dawniej planowanych elementów zagospodarowania NCŁ, z których zrezygnowali włodarze Łodzi. Jest to m.in. centrum kongresowo-festiwalowe Camerimage, którego inicjatorem był Marek Żydowicz, organizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych. Gdy władze miasta nie zgodziły się na wyłożenie na jego projekt ok. 400 mln zł, festiwal został przeniesiony do Bydgoszczy, gdzie odbywa się do dziś. Masterplan nie obejmuje także Specjalnej Strefy Sztuki, która z początku była uznawana za jedno z głównych założeń NCŁ. Władze Łodzi uznały jednak, że pierwotny projekt był utopijny.

Twórcy Masterplanu podkreślają również niezbędność zachowania ciągłości w jego realizacji. Zauważają, że realizacji planów dla Nowego Centrum Łodzi nie może być elementem wyników wyborów lokalnych, a kluczowym jest trzymanie się obranego kierunku oraz wizji dla tego obszaru.

Streszczenie Masterplanu dla Nowego Centrum Łodzi pobrać można z oficjalnej strony projektu (link u dołu strony).