Warszawa zakończyła konsultacje dotyczące Placu Defilad

Władze stolicy zebrały opinie dotyczące pięciu projektów, które zostały wybrane przez jury konkursu do drugiej tury konkursu na koncepcję funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego.

Na konkurs architektoniczny na plac nadesłano 42 prace. W poniedziałek, 6 listopada, zostały ogłoszone wyniki przeprowadzonego dla tego terenu konkursu. Sąd konkursowy przyznał nagrody pięciu zaprezentowanym projektom (więcej o nich w poprzednim artykule), na których podstawie w listopadzie odbyły się konsultacje społeczne. W ostatnich dniach opublikowany został raport po konsultacjach, dotyczący przyszłości Placu Defilad.

Kolejnym etapem będą negocjacje z pięcioma zespołami w zakresie modyfikacji prac, które będą wynikały z zaleceń sądu konkursowego oraz materiałów z konsultacji społecznych jako głosu doradczego w procesie wyboru ostatecznej pracy. W efekcie negocjacji każdy z zespołów przedstawi zmodyfikowany projekt wraz z wyceną kosztów realizacji, na tym etapie komisja działająca przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego wybierze najlepszą z prac. Szacowany termin to II kwartał 2018 roku. Na terenie placu Defilad powstaną budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa. Część przy tych obiektach stać ma się reprezentacyjnym Placem Centralnym.

 

link do raportu