AKTUALNOŚCI

Śląsk i Zagłębie: metropolia będzie miała wspólne studium

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w przyszłym roku zamówi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wycinek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic

Wycinek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Katowic z 2012 roku | źródło: bip.katowice.eu

Ważniejszymi zadaniami i celami funkcjonowania metropolii ma być transport oraz planowanie przestrzenne. Dla osiągnięcia tych zamierzeń niezbędne będzie przygotowanie wspólnego dla ponad 40 samorządów wchodzących w skład metropolii kluczowego dokumentu planistycznego. Finansowanie “ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jest zapewnione z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – na działalność planistyczną zapisano w nim 1,6 mln zł (źródło).

Jednocześnie prowadzone są prace nad studium transportowym metropolii w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Objąć ma ono nie tylko gminy wchodzące w skład GZM. Model transportowy zostanie wykonany również dla gminy Jaworzno. Analizy i badania prowadzone w ramach studium obejmą łącznie ponad 70 gmin, w tym kilka z województwa małopolskiego i opolskiego. Opracowany ma być również plan zrównoważonego transportu oraz koncepcja budowy szybkiej kolei miejskiej. Jutro (19.12) odbędzie się zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas której odbyć ma się podpisanie porozumienia w sprawie wprowadzenia wspólnej taryfy na bilety jednorazowe.

Studium Transportowe GZM

Zasięg studium transportowego w województwie Śląskim; Strefa 0 obejmuje gminy GZM oraz Jaworzno | źródło: studiumtransportowe.pl

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku na podstawie ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu, uchwalonej w marcu tego samego roku. Warto zaznaczyć, że jednocześnie uchylono ustawę z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Metropolia zacznie działać od 1 stycznia 2018 r.. Skupia 41 miast i gmin województwa śląskiego, w których mieszka łącznie ponad 2 miliony osób. We wrześniu szefem metropolii został wybrany Kazimierz Karolczak, wcześniej członek zarządu województwa śląskiego. Do zarządu metropolii weszli: Grzegorz Kwitek, Krzysztof Zamasz, Danuta Kamińska i Karolina Wadowska.

Uzasadnienie do budżetu ZGM (pdf)