AKTUALNOŚCI

Częstochowa: Prezentacja prac studenckich dla Starego Miasta

W częstochowskiej Konduktorowni zaprezentowano w ubiegły poniedziałek przygotowane przez studentów architektury Politechniki Śląskiej koncepcje urbanistyczne południowych obszarów Starego Miasta.

Jedna z koncepcji konkursowych; autorzy: Marta Rajniak, Robert Bosiek, Patryk Bryłka

Urząd Miasta Częstochowy pięć lat temu zawarł porozumienie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, mające na celu rozwiązywanie istotnych problemów urbanistycznych. W ramach poprzednich edycji współpracowano przy koncepcjach urbanistycznych fragmentu Starego Miasta obejmującego obszar Starego Rynku (w 2013 r.) oraz przy koncepcji rewitalizacji urbanistycznej i rewaloryzacji Rynku Wieluńskiego (w 2014 r.). W tym roku studenci pracowali nad przyszłością południowej części Starego Miasta u zbiegu linii kolejowej i rzeki Stradomki, czyli rejonu poprzemysłowych terenów Przędzalni Czesankowej Elanex, Zakładu Produkcji Zapałek iFabryki Guzików.

Rozpoczęcie prac nad planem miało na celu ukierunkowanie zmian funkcjonalnych i przestrzennych obszaru o zróżnicowanej własności terenu, zdegradowanej tkance miejskiej, na którym jednocześnie znajdują się wartościowe obiekty poprzemysłowe. Przez teren ten planowana jest realizacja przedłużenia ulicy 1 Maja w kierunku ulicy Krakowskiej, mogącej wpłynąć na aktywizację całego obszaru.

Prezentacja i wystawa prac trzech zespołów studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest kontynuacją działań związanych z przystąpieniem przez miasto do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego południowy obszar Starego Miasta. Zaproponowane przez zespoły studentów rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzeni będą analizowane i weryfikowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną w procesie sporządzania zapisów planu miejscowego. Elementy tych koncepcji mogą być wykorzystane w przyszłości w procesie rewitalizacji tej części miasta.

Prezentację poprzedziło ogólne omówienie uwarunkowań opracowania i rezultatów prac wszystkich zespołów przez kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej prof. Krzysztofa Gasidłę oraz bezpośredniego opiekuna projektu – dra hab. Krzysztofa Kafkę. Wszystkie prace poświęcone koncepcjom urbanistycznym południowych obszarów Starego Miasta w Częstochowie prezentowane są obecnie w budynku głównym Urzędu Miasta Częstochowy w sąsiedztwie sali sesyjnej (wystawa potrwa do 12 stycznia).

Dziesięć koncepcji zespołów studenckich poniżej:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10