AKTUALNOŚCI

Warszawa: Samochody znikną z chodników

Od listopada w Warszawie obowiązywać mają jednolite standardy i wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych.

W najbliższych tygodniach w Warszawie obowiązywać dwa nowe dokumenty: Wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie oraz Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie. Pierwszy z dokumentów zawiera zestaw instrukcji, wskazówek i zbiór dobrych praktyk, które należy stosować przy projektowaniu przestrzeni miasta. Wytyczne zawierają między innymi: wymagania wynikające z organizacji ruchu dla osób o ograniczonej sprawności, zasady organizacji stref pieszych, zasady sytuowania ciągów pieszych w liniach rozgraniczających ulicy, wytyczne geometryczne dla pasów ruchu pieszego w poszczególnych strefach.

Drugi z dokumentów to zbiór zasad którymi muszą kierować się planiści, projektanci czy firmy wykonawcze przy we wszystkich prowadzonych w stolicy przedsięwzięciach związanych z budową i przebudową ulic. Standardy określają sposób prowadzenia ruchu pieszego i parametrów technicznych chodników, pochylni, schodów czy przejść dla pieszych. Określona została również minimalna szerokość pasa ruchu dla pieszych, wolnego od przeszkód. Załącznik określa również rodzaj stosowanych materiałów dla chodników czy krawężników. Zapisy te uwzględniają podział miasta na trzy strefy o odmiennej charakterystyce przestrzennej, funkcjonalnej i historycznej.

wytyczne-1

Jedna z najważniejszych zmian to nakaz wyrzucania parkujących samochodów z chodników. Zgodnie z zapowiedziami autorów – nie musi to oznaczać zmniejszenia  liczby miejsc parkingowych. Miasto planuje wyznaczanie ich wzdłuż jezdni.

Dokumenty do pobrania po linkami: 1, 2, 3

“Wytyczne” i “Standardy” zatwierdzone zostały 12 października podpisem prezydent Warszawy. Zmiany mają zostać wprowadzone od 11 listopada tego roku i obowiązywać mają dla obszaru całego miasta. Dodatkowo w najbliższym czasie przebudowany ma zostać m.in. Plac Pięciu Rogów przy skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Brackiej oraz cztery inne stołeczne place.

źródło: Hanna Gronkiewicz-Waltz / facebook

źródło: Hanna Gronkiewicz-Waltz / facebook