Gdynia: W śródmieściu do 30 km/h

Gdynia wdraża zmiany w organizacji ruchu drogowego w Śródmieściu. Kierowcy na części ulic jechać mają maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

Ulica Świętojańska w Gdyni

Ulica Świętojańska w Gdyni

Wraz z wprowadzeniem strefy Tempo 30, miasto zdecydowało się na zmiany w zasadach pierwszeństwa – większość skrzyżowań w części objętej pracami ma być skrzyżowaniami równorzędnymi. Pierwsze prace objęły ulice Starowiejską, Mściwoja, Zgoda, Zygmunta Augusta i fragment ul. Abrahama. Kolejne prace obejmą ulicę Świętojańską oraz ulice prostopadłe do niej, z wyjątkiem ulic Piłsudskiego, 10 Lutego oraz Wójta Radtkego. Działanie strefy ma poprawić jakość funkcjonowania przestrzeni oraz warunki ruchu pieszego i rowerowe, w tym bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu. Dodatkowo, w Śródmieściu Gdyni pojawić mają się udogodnienia dla ruchu rowerowego takie jak nowe pasy rowerowe i dozwolenie dla ruchu “pod prąd” na ulicach jednokierunkowych.

Warto dodać, że jedną z dłużej funkcjonujących stref „tempo 30” posiada sąsiedni Gdańsk. Strefa ma już ponad pięć lat i wciąż jest rozszerzana – docelowo ma objąć wszystkie ulice lokalne w stolicy województwa pomorskiego.