AKTUALNOŚCI

Warszawa: Bloki niezgodne z planem do wyburzenia

Czy dwa warszawskie bloki zostaną zburzone w skutek niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego? Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, nakaz rozbiórki podpisał właśnie Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

O jakie budynki chodzi? Dziesięć lat temu przy ulicy Leszczyny pod numerami 4 i 10 powstały dwa wielorodzinne budynki mieszkalne. Pierwszy z nich ma cztery, zaś drugi pięć kondygnacji naziemnych. W obiektach znajdują się apartamenty o dużej powierzchni.

Budynek przy ulicy Leszczyny 10, fot: Google Street View

Budynek przy ulicy Leszczyny 10, fot: Google Street View

Inwestor, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa działała niezgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Zaczynała inwestycję w czasie obowiązywania planu ogólnego Warszawy. Wtedy to dla terenów przy ulicy Leszczyny, w planie widniał zapis O-64 oznaczający tereny zieleni. ŚSM świadomie zbudowała bloki na tym terenie, łamiąc zapisy planu.

Warszawa Leszczyny plan ogólny leszczyny

Wycinek planu ogólnego dla m.st. Warszawy z lokalizacją budynków przy ulicy Leszczyny 4 i 10

Nakaz ich rozbiórki podpisał Andrzej Kłosowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Oznacza to konieczność opuszczenia mieszkań przez lokatorów. Dyrektor warszawskiego PINB w wywiadzie dla warszawskiej „Gazety Wyborczej” mówi: „Doszło do rażącego naruszenia prawa. Jeśli chcemy, by w przyszłości nikt nie kpił w żywe oczy z obowiązujących przepisów, domy trzeba zburzyć”.

Warszawa Leszczyny 4 10

Te bloki mają zostać wyburzone

Dziś obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu pod Skocznią – część I, uchwalony w 2008 roku. Plan ten przeznacza tereny przy ulicy Leszczyny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną ekstensywną, o wysokości do 11 metrów i trzech kondygnacji. Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki wynosi 20%, natomiast wskaźnik intensywności zabudowy dla działki 0,5. Wiemy więc, że w miejsce zburzonych apartamentowców nie powstaną podobne obiekty.

Warszawa Leszczyny Nowy Plan

Obowiązujący od 2008 roku MPZP dla rejonu ulicy Leszczyny

W sąsiedztwie powstałych bloków funkcjonuje dziś Osiedle pod Skocznią. Składa się z domów jednorodzinnych tej samej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybudowane w latach 1983-85 wg proj. Jerzego Baszkiewicza.