AKTUALNOŚCI

Warszawa: Kolejne warsztaty z cyklu “Osiedla Warszawy”

Rozpoczynają się kolejne warsztaty z cyklu „Osiedla Warszawy”. Po warszatach dla rejonu Portu Żerańskiego czas na rejon dawnej fabryki FSO.

Osiedla Warszawy to projekt którego celem jest opracowanie pomysłów dla nowych wielofunkcyjnych osiedli. O przyszłym wyglądzie nowych warszawskich osiedli mieszkaniowych, w tym o ich funkcji mają decydować sami warszawiacy. Pilotaż obejmuje dwa obszary na prawym brzegu Wisły, wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz linii kolejowej nr. 9 czyli Port Żerański oraz Żerań FSO. Zgodnie z przyjętą wizją rozwoju stolicy rozwój tych terenów ma doprowadzić do powstania nowych, wielofunkcyjnych osiedli gwarantujących wysoki standard życia mieszkańców, wysoką jakość architektury oraz dążyć do zrównoważonego rozwoju miasta.

W ubiegłym tygodniu odbyła się prezentacja efektów pierwszego etapu warsztatów trójstronnych, dotyczących terenu Portu Żerańskiego. Od dziś rozpoczyna się część warsztatów dotycząca terenów dawnej fabryki samochodów FSO na Żeraniu i jej okolic. Ten poprzemysłowy obszar o powierzchni 100 hektarów, czeka na nową funkcję. O tym jak będzie wyglądać pracować mają przedstawiciele mieszkańców, aktywiści miejscy, inwestorzy oraz urzędnicy. Jak informuje stołeczny magistrat, teren ten różni się od Portu Żerańskiego strukturą własnościową. Jest tam kilkunastu właścicieli i użytkowników wieczystych terenów. W tej grupie są mieszkańcy Kolonii Śliwice, Centrum Medyczne LUX-MED, Instytut Transportu Samochodowego, firmy Jazon, Sans i Locum, a także Jagielońska Centrum Logistyczne. Część z właścicieli ma już różne koncepcje i projekty, które chciałaby realizować.

Udział w warsztatach jest dobrowolny. Prowadzi je Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z firmą beginning | cca. Prezentacja wyników warsztatu poświęconego FSO Żerań odbędzie się w środę 21 marca od godz. 17.30 w Biurze Architektury przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

Warsztaty wiążą się z pracami nad nowym Studium. Rozpoczęcie głównych prac projektowych przewidywane jest jeszcze w tym roku, po przyjęciu kolejnych zmian w aktualnym (obowiązującym od 11 lat) dokumencie.