AKTUALNOŚCI

Warszawa: Tak będzie wyglądał Plac Defilad

Rok temu pisaliśmy o pracach nagrodzonych w międzynarodowym konkursie na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną placu Centralnego. Dziś nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.

Aktualizacja

Poznaliśmy kolejne wizualizacje i plany (© A-A Collective)

Plac po wschodniej stronie Pałacu Kultury i Nauki powstanie w wyniku zapisów planu miejscowego z 2010 roku. Na terenie placu Defilad powstaną budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa. Przestrzeń przy tych obiektach stać ma się reprezentacyjnym Placem Centralnym.

Gdy jesienią 2015 roku prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprezentowała wizualizacje projektowanych na pl. Defilad gmachów, między nimi rozpościerał się ogromny, szary plac, pozbawiony zarówno jakichkolwiek drzew czy krzewów, jak i małej architektury. Wypowiedzi urzędników, m.in. ówczesnego wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka, sugerowały, że tę wizję centralnego placu Warszawy – całkowicie pustego i wobec tego idealnego do organizacji sporadycznych imprez masowych, w ogóle nie sprzyjającego natomiast codziennym aktywnościom mieszkańców – podziela także Ratusz.

Wydawało nam się wtedy, że budowa MSN i TR ruszy szybko i Warszawa straci szansę na plac miejski z prawdziwego zdarzenia, zaczęliśmy więc zbierać podpisy pod wnioskiem o konsultacje społeczne ws. wyglądu pl. Defilad.

‘- mówi nam Anna Pruszyńska ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze

Razem z Kooperacją Miejską udało nam się zebrać ponad 1200 podpisów. W międzyczasie prowadziliśmy kampanię promującą dobre rozwiązania przestrzenne z zagranicy, a Miasto zorganizowało jedno spotkanie o placu, ogłoszone z zaledwie tygodniowym wyprzedzeniem. Trwało 5 godzin, a czas na pytania od mieszkańców przewidziano na sam jego koniec. Niemniej po jakimś czasie dostaliśmy informację, że nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

– dodaje Pruszyńska.

Seria spotkań ruchów miejskich w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego i dyskusje z dyrektor Marleną Happach o możliwych formach konsultacji poskutkowały ogłoszeniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Jesienią 2017 roku zostały ogłoszone wyniki przeprowadzonego konkursu. Sąd konkursowy przyznał nagrody pięciu zaprezentowanym projektom, zaś w listopadzie ubiegłego roku zorganizowano etap konsultacji społecznych, podczas którego wyniki konkursu poddano ocenie mieszkańców. Prace zaprezentowane zostały też we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej podczas festiwalu Warszawa w Budowie.

Finaliści po przeprowadzonych konsultacjach mieli możliwość dostosowania swoich projektów do wyników dyskusji oraz uwag Sądu Konkursowego. Choć ogłoszenie projektu zapowiadano na I kwartał tego roku to dopiero równo rok po nich poznamy zwycięski projekt. Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone dzisiaj.

Zwycięska koncepcja jest zbliżona do pracy nr. 38 autorstwa Zygmunta Borawskiego, Srdjan Zlokapa i Martina Marker Larsena z Warszawy i Bazylei (Szwajcaria). Została ona nagrodzona za niestandardowe rozwiązanie miejskiej przestrzeni publicznej i odniesienie się do przeszłości we współczesnej formie. Dlaczego? W pracy wpisano w posadzkę utwardzonej nawierzchnie dawnych ulic, zaś zieleń symbolizuje przestrzeń kwartałów przedwojennej zabudowy. W koncepcji pozostawiono pozostałości historyczne, jak np. trybuna honorowa.

Jeszcze nie wiemy, czy rekomendowane rozwiązania wymagać będą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Placu Defilad.