VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum – Warszawa, 09-10.06.2015

Za każdym przełomowym pomysłem stoją wyjątkowi ludzie. Wizjonerzy, którzy złamali dotychczasowe status quo i zmienili sposób myślenia całych społeczności. We współczesnym świecie, w którym to właśnie niepowtarzalność jest wyznacznikiem sukcesu, kluczowe staje się łączenie sił, wiedzy i doświadczeń w celu kreowania nowych jakości i innowacyjnych rozwiązań.

kig-690x300

Główną misją Globe Forum jest praca z wyzwaniami, w ramach których rozwiązywane są rzeczywiste problemy związane z rozwojem przemysłu, sektora publicznego czy infrastruktury. Misją Krajowej Izby Gospodarczej od początku jej istnienia jest działanie na rzecz wsparcia innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Obu organizacjom bliska jest idea wzrostu gospodarczego w oparciu o kapitał społeczny. Poszukując nowych rozwiązań, pomysłów i wynalazków razem tworzą system wsparcia innowacyjności! Tym samym wzmacniają współpracę firm ze światem nauki. Jednocześnie stawiając przed sobą zadanie usprawnienia ekosystemu innowacji ułatwiają wejście na rynek innowatorom.  Kongres Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum łączą więc siły aby wspólnie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Przyłącz się. ANSWER THE FUTURE!​

Pod takim hasłem 9 i 10 czerwca, w gmachu Politechniki Warszawskiej, odbędzie się  VI edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki po raz pierwszy połączonego z Globe Forum. Podczas dwóch dni spodziewamy się wybitnych gości zarówno ze świata polityki, nauki, biznesu i mediów.

Pierwszy dzień Kongresu i Globe Forum będzie poświęcony tematowi reformy kulturowej w Polsce, która doprowadzi do społecznych zmian – w perspektywie +20, +30 i +40 lat. Raport, przygotowany przez zespół (m.in.: red. Edwin Bendyk, Janusz Czapiński, Przemysław Czapliński, Anna Giza-Poleszczuk, Robert Kwaśnica, Jarosław Makowski,  Radosław Markowski, Prof. Mirosława Marody, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Olechowski, Jacek Santorski), reprezentujący różne dyscypliny, pod redakcją Jacka Żakowskiego ma być analizą stanu faktycznego, przedstawieniem „hamulców” w poszczególnych dziedzinach (m.in. szkole i nauce, systemie politycznym gospodarce i systemie społecznym) i przedstawieniem planu działań naprawczych.

Zaplanowaliśmy również dyskusje, spotkania i warsztaty.  Podczas  Kongresu i Globe Forum odbędzie się szereg paneli poświęconych możliwościom rozwoju ekosystemu innowacji:

  • wykorzystaniu Funduszy UE w kontekście rozwoju branż o dużym potencjale wzrostu/Fundusze Unijne – Focus na nowe Horyzonty
  • Ścieżce rozwoju opartej na innowacjach i wiedzy jako jedynej prowadzącej do sukcesu rozwojowego kraju/B+R Open Innovation – Zmiana Pokoleń; Innowacje w Polsce – Kierunki Rozwoju; IP: Od Własności Intelektualnej do Własności Produktu
  • Analizie case studies i trendom przyszłości/Crowd Sourcing&Crowd Funding; Digital Disruption w Polsce
  • Prezentacji success stories/Business Angels&Venture Capitals
  • Wyzwaniom związanym z innowacjami/Digital Cities 2.0; Innowacje w infrastrukturze; Bankowość mobilna; Program Bridge

Gościem specjalnym pierwszego dnia wydarzenia będzie Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Drugi dzień Kongresu i Globe Forum, to nie tylko dyskusja nad szansami i zagrożeniami polskiej gospodarki, ale mocny akcent międzynarodowy  –  Polsko-Tajwańskie Forum Biznesu. Gośćmi specjalnymi będą Shih-Chao Cho, Wiceminister w tajwańskim Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Dycha, Wiceminister MG oraz Fred P.C. Huang, Wiceprzewodniczący CIECA oraz Michael Lin Prezes Tajwańskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Uczestnicy Kongresu, w ramach Polsko-Tajwańskiego Forum Biznesu będą mieli możliwość odbycia spotkań B2B, jak również wysłuchać dyskusji plenarnej z udziałem przedstawicieli tajwańskich firm, która dotyczyć będzie finansowania na Tajwanie.

Więcej informacji o VI Kongresie Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum znajdziecie Państwo na stronie www.anwerthefuture.pl. Zapraszamy do rejestracji!

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.