Ustroń rozpoczyna pracę nad uchwałą krajobrazową

W Ustroniu ruszają pracę w zakresie uporządkowania krajobrazu. Pod koniec października radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzenia uchwały krajobrazowej.

Ustroń

Ustroń, fot. Milena Stettner

Radni Ustronia podczas październikowej sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, czyli uchwały krajobrazowej.

W uzasadnieniu czytamy, że:

Sporządzone regulacje dadzą możliwość uporządkowania chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie konieczne są przepisy służące uporządkowaniu i przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni publicznej oraz dążące do zwiększenia dbałości o jakość tych przestrzeni na terenie Miasta Ustroń.

Uchwała powstać będzie mogła na podstawie ustawy z 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W województwie śląskim przyjęły ją m.in. Sosnowiec i Cieszyn. W drugim z miast efekty będą widoczne już w najbliższych tygodniach: w grudniu minie termin dostosowania części nośników.