Cieszyn: Ostatnie tygodnie na dostosowanie szyldów

Już od blisko roku wszystkie nowe szyldy i reklamy w Cieszynie muszą być zgodne z przyjętymi regulacjami. W dniu 25 grudnia 2020 minie pierwszy okres dostosowania istniejących nośników do zapisów uchwały krajobrazowej.

 Cieszyn, ul. Gleboka

Cieszyn, ul. Gleboka | fot. Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl lic.: CC BY-SA 4.0

Grudniowy termin dotyczy reklam i szyldów na ogrodzeniach, reklam w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna (strefa ta obejmuje obszar wpisany w 2018 roku do rejestru zabytków) oraz reklam na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków. Jedyne informacje, jakie będą mogły zostać na ogrodzeniach to szyldy związane z działalnością w pobliżu miejsca, gdzie jest ona prowadzona. Na ogrodzeniach znajdować będą mogły się maksymalnie dwa szyldy. W śródmieściu reklamy znikną prawie całkowicie. Wyjątkiem będą tablice lub urządzenia reklamowe w formie walca o ile nie przekraczają wysokości 4 m i średnicy 1,7 m,, wolnostojące o powierzchni do 0,7 m2, a także formatu średniego, na budowlach.

Dla pozostałych istniejących przewidziano dłuższe okresy dostosowania: do 4 lat. Wówczas na jednym budynku znajdować będzie mogło się maksymalnie siedem szyldów, z czego na jednej elewacji nie będzie mogło być to więcej niż 3 szyldy w poziomie parteru i 2 powyżej.

Jedynie w przypadku reklam i szyldów będących budowlami lub elementem projektu budynku posiadającego pozwolenia na budowę czas dostosowanie wynosi aż 10 lat (do 18m²) lub 20 lat (powyżej 18m²). Docelowo na terenie całego Cieszyna zakazana ma być reklama wyświetlana oraz przewijana.

Dostosowanie istniejących ogrodzeń i obiektów małej architektury nie jest obowiązkowe Nowe ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, blach trapezowych i falistych oraz prefabrykatów betonowych. Zakazane są ogrodzenia pełne, czyli o udziale prześwitów mniejszym niż 40%. W obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz na nieruchomościach z zabytkami zakazane będą również siatki ogrodzeniowe.

Zilustrowana_Uchwala_Krajobrazowa_Cieszyna