Trwają konsultacje uchwały krajobrazowej w Toruniu

W Toruniu trwają właśnie konsultacje uchwały krajobrazowej. Ostatni dzień konsultacji przypada na 5 listopada, jednak składnie uwag jest możliwe przez okres kolejnych 14 dni, czyli do dnia 19 listopada tego roku.

Prace nad uchwałą rozpoczęły się w roku 2017. Wtedy to powstała inicjatywa KO-REK-TOR (KOdeks REKlamowy TORunia), podczas której zbierano wstępne uwagi do projektu. Po drugim etapie konsultacji KO-REK-TOR przedstawiono raport wstępny. Po 4 latach siedziba sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego ma już pełen projekt.

Toruń wyznacza cztery strefy w uchwale krajobrazowej

Ustawa określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia. Podobnie, jak w przypadku uchwał reklamowych w innych miastach również i tutaj zastosowano strefowanie. Uchwała określa 4 strefy:

  • „W” – rozciągającą się wzdłuż Wisły
  • 1 – obejmującą historyczną część Torunia oraz obszar po drugiej stronie rzeki, w który wchodzi m.in. Park Tysiąclecia
  • 2 i 3 obejmującą pozostałe części miasta.
Mapa wyznaczonych stref

Aż do 5 lat na dostosowanie nośników

Właściciele nośników mają czas na przystosowanie się do nadchodzących zmian. Dla każdej ze stref wynosi on odpowiednio:

  • dla strefy reklamowej „W” – 2 lata;
  • dla strefy reklamowej „1” – 2 lata;
  • dla strefy reklamowej „2” – 3 lata;
  • dla strefy reklamowej „3” – 5 lat od dnia wejścia dokumentu w życie.

Do zasad określonych w uchwale przystosowywać nie muszą się historyczne instalacje, historyczne reklamy umieszczone na elewacjach, obiekty małej architektury oraz istniejące w dniu wejścia w życie uchwały. Nie stosują się do tego również tablice i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Projekt uchwały krajobrazowej:

mpu_projekt_uchwaly_korektor_01

Publiczny wgląd uchwały możliwy jest w budynku Urzędu Miasta Torunia w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 oraz na stronie BIP miastra: www.bip.torun.pl i MPU.

Uwagi można składać w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu lub elektronicznej na adres [email protected]. Złożenie uwagi wymaga podanie imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.