Tianjin Eco-city – flagowy projekt realizowany w ramach współpracy rządu Chin i Singapuru

Pięć lat temu skrawek ziemi znajdujący się 40 km poza Tianjin, czwartego co do wielkości miasta w Chinach, był niezamieszkanym, wysoko zasolonym i skażonym gruntem. Dziś jest ogromnym placem budowy nowego eko-miasta – Tianjin Eco-city, planowanej na 350 000 osób metropolii, która ma powstać do 2020 roku.

Tianjin

Miasto ma się stać wizytówką nowej polityki przestrzennej Chin, całkowicie zmieniając podejście do urbanizacji. W ramach projektu rozpoczętego w 2007 roku będącego wynikiem współpracy między Singapurem i Chinami, władze chcą pokazać, że da się budować zarówno gęsto, wysoko, jak i ekologicznie.

Tianjin Eco-city jako model innowacyjnego miasta jest z pewnością imponujący. Trzeba jednak pamiętać, że to nie infrastruktura finalnie tworzy miejsce, a genius loci. Budując infrastrukturę niekoniecznie stworzymy miasto, w którym będą chciały mieszkać tysiące. Budowanie miasta od podstaw może „zabić ducha miasta”.  Nie ma znaczenia, czy miasto ma  energię słoneczną i technologie zbierania wody deszczowej. Jeśli miejsce nie przyciąga ludzi, to nie ważne, jak zielonym i ekologicznym jest miejscem. Ludzie chcą przede wszystkim infrastruktury społecznej: kawiarni, księgarni, sklepów. Chodzi o uzyskanie równowagi.

A równowaga ta ma zostać zapewniona przez zastosowanie dwóch koncepcji, na których to opiera się cały projekt. Koncepcja „Trzech Harmonii” odnosi się do ludzi żyjących w harmonii z innymi ludźmi, z aktywnością ekonomiczną oraz z otoczeniem. Druga koncepcja natomiast odnosi się do miasta będącego praktycznym, tj. technologie w eko- mieście muszą być opłacalne i osiągalne przez całe społeczeństwo, niezależnie od statusu społecznego, powtarzalnym – przyjęte zasady i modele mogłyby być zastosowane w innych miastach w Chinach, i nie tylko. Ostatecznie miasto musi być skalowalne, co oznacza, że przyjęte modele i zasady mogłyby być zastosowane innych projektach w innej skali. Zgodnie z tymi założeniami miasto Tianjin to miasto społecznie harmonijne, przyjazne dla środowiska i korzystające z zasobów środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Mimo tego, że pięć lat przed zakończeniem projekt jest krytykowany przez międzynarodowe media jako „miasto duchów”, władze oponują, że miasto jest sukcesem, a wypełnienie miejsca ludźmi jest tylko kwestią czasu. Biorąc pod uwagę zamysł projektu i to w jaki sposób dostosowano go do potrzeb mieszkańców, kwestia czasu powinna wydaje się być realnym wyznacznikiem. Kto oparłby się idei zamieszkania w miejscu, które charakteryzuje się dogodnym rozmieszczeniem usług w powiązaniu z miejscem pracy. Dzielnice mieszkaniowe obsługiwane są przez miejskie centra handlowe, a zróżnicowana zabudowa jest elementem rozpoznawalnym.

Masterplan Tianjin Eco City, źródło: Materiały inwestora

Masterplan Tianjin Eco-city, źródło: materiały inwestora

Oczywiście, nie jest to jedyny tego typu projekt na świecie, podobne wizje pojawiają się na Bliskim Wschodzie – Masdar w Abu Zabu – i w Europie z portugalską Planit Valley. Mimo to, Tianjin jest największy i najbardziej ambitny.