AKTUALNOŚCI

Największy system rowerów miejskich na świecie: Hangzhou

W maju 2008 roku miasto Hangzhou uruchomiło pierwszy system rowerów publicznych w Chinach, zaczęło się niewinnie, a skończyło na tym, że dzisiaj jest on uznawany za największy na świecie.

Początkowo w mieście zlokalizowanych było 61 stacji (2 800 rowerów), rok później ich liczba wzrosła niemal 10-krotnie – 640 stacji (16 000 rowerów). Od końca 2009 roku, gdzie możliwe było wypożyczenie już 50 000 rowerów, systematycznie zwiększa się liczba zarówno stacji, jak i rowerów, do roku 2020 ma ich być ok. 175 000. Dzienna długość trasy pokonywanej przez mieszkańców, korzystających z wypożyczonych rowerów oscyluje wokół 1 123 000 km (przejechanie dystansu tej samej długości samochodem powoduje wyemitowanie ok. 200 000 kg dwutlenku węgla do atmosfery). Jeśli uda się osiągnąć zamierzony cel, jakim jest 175 000 rowerów do 2020 roku, możliwa jest zauważalna redukcja gazów cieplarnianych.

System rowerów miejskich został zaprojektowany, zrealizowany i ufundowany przez lokalne władze, które wciąż wspierają projekt finansowo – realizując działania mające na celu choćby przeciwdziałanie wandalizmowi, czy usprawnienie funkcjonowania całego mechanizmu.

Sposób korzystania z systemu jest bardzo podobny do naszego, wystarczy posiadać kartę, z której pobierana jest kaucja w wysokości 200 juanów (ok. 108 PLN). Po włożeniu karty do samoobsługowego kiosku, rozpoczyna się okres wypożyczenia trwający do momentu zwrotu jednośladu, po czym depozyt, pomniejszony o kwotę naliczoną za czas jazdy, jest zwracany na kartę.

Service_bicyclette_hangzhou_zhongguo, Źródło: http://zh.wikipedia.org/

Opłata za wypożyczenie roweru różni się w zależności od tego jak długo korzystamy z usługi. Pierwsza godzina jest darmowa, warto nadmienić, iż zdecydowana większość użytkowników, bo aż 96%, wypożycza rower na mniej niż godzinę – średnia przejażdżka trwa 23 min. Każda kolejna godzina kosztuje wielokrotność ok. 55 groszy, czyli bardzo niewiele. Ze względu na to, iż system sam w sobie nie generuje zbyt dużych dochodów, głównym środkiem zysku są reklamy umieszczone na rowerach.

Władze nie tylko zainwestowały w to, aby mieszkańcy mieli możliwość poruszania się rowerem, ale zadbali również o odpowiednią infrastrukturę, umożliwiającą swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po mieście.

Jednym z kluczy do sukcesu Hangzhou jest innowacyjna konstrukcja pasa rowerowego. Ich szerokość często równa jest szerokości pasa ruchu drogowego, od którego odizolowana jest barierkami bądź wyspami.

Infrastruktura rowerowa, Źródło: http://thecityfix.com/

Przykład Hangzhou może służyć za wzorzec do naśladowania, jak w stosunkowo łatwy i niedrogi sposób zaprojektować infrastrukturę, która stwarza bezpieczne warunki dla mieszkańców. Zamiast budować nowe drogi, które „pomieszczą” samochody, należy się zastanowić czy lepszym pomysłem nie byłoby zainwestowanie w infrastrukturę rowerową taką jak np. rowerowe autostrady. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery czy poprawa zdrowia mieszkańców, to chyba wystarczające argumenty przemawiające za słusznością tego pomysłu.