AKTUALNOŚCI

Książka: Jane Jacobs – Śmierć i życie wielkich miast Ameryki

Książka, która powstała pod koniec lat 60. ubiegłego wieku jest wciąż obecna w dyskusjach urbanistów, a także aktywistów zajmujących się przestrzenią miejską. Co tak ważnego Jacobs w niej zawarła, że od ponad pół wieku ciągle do niej wracają nowe pokolenia osób zajmujących się szeroko rozumianym miastem?

Źródło: Centrum Architektury

Autorka, skupia się na największych miastach Stanów Zjednoczonych (w szczególności jest to Nowy Jork), jednoznacznie rozgranicza je od mniejszych miast i miasteczek. Wynika to przede wszystkim z podstawowej perspektywy jaką przyjęła, a mianowicie, mieszkańca dużej aglomeracji i jego funkcjonowania w silnie zurbanizowanej przestrzeni. Dzięki takiemu odniesieniu książka ta jest wciąż aktualnym obrazem miast, w których najważniejszy jest ich użytkownik.

To codzienne przemieszczanie się ludzi, ich subiektywna percepcja przestrzeni, relacje jakie mogą nawiązywać w najbliższej okolicy, w której mieszkają, decydują o funkcjonalności danego obszaru, o jego ekonomicznej i społecznej sile. O życiu i śmierci poszczególnych obszarów miasta.

Jacobs na podstawie obserwacji definiuje zasady dobrze działającej przestrzeni półpublicznej, publicznej a także całych osiedli czy dzielnic śródmieścia, skupiając się zawsze na osobach je użytkujących i możliwościach (funkcjach) jakie dany obszar spełnia w odniesieniu do całej tkanki miejskiej. To właśnie obszar centralny miasta stanowi punkt ciężkości wszystkich rozważań i możliwych rozwiązań jakie proponuje Jacobs.

Oczywiście zasady, jakie Autorka prezentuje mogą być dyskutowane, jednak zwrócenie uwagi na potrzebę obserwacji codziennych zachowań użytkowników miasta, ich funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej jest stale aktualnym postulatem niezbędnym do tworzenia dobrze zaplanowanej przestrzeni, w której punktem odniesienia powinien być jej odbiorca.

Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”
Tytuł oryginału: „The Heath and Life of Great American Cites”
Przełożył Łukasz Mojsak
Wydanie I, 2014
Centrum Architektury
ISBN: 978-83-937716-3-9

Książkę zrecenzowaliśmy dzięki uprzejmości Centrum Architektury. 

CA-1_coupe

Centrum Architektury to fundacja zarejestrowana w Warszawie w 2011 roku. Powstała z potrzeby rozwijania i popularyzacji wiedzy o architekturze.

Architektura dotyczy wszystkich – i projektantów, i użytkowników, zatem:
– trzeba rozmawiać o niej i z jednymi, i z drugimi,
– trzeba szukać sposobów na tłumaczenie jej nieprofesjonalistom,
– trzeba dbać o to, by architektura była nie tylko ładna, ale i mądra,
– im więcej wiedzy i rozmowy o architekturze, tym lepsze środowisko, w którym żyjemy.

Organizację tworzą obecnie trzy osoby z wieloletnim doświadczeniem w projektach edytorskich, wystawienniczych, edukacyjnych i artystycznych związanych z architekturą, urbanistyką i wzornictwem: Grzegorz Piątek, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Aleksandra Stępnikowska.