AKTUALNOŚCI

Smart Metropolia – nowoczesna metropolia.

21-22 listopada 2013 r. odbywał się w Gdańsku kongres Smart Metropolia zorganizowany przez prezydenta miasta Gdańska. Uczestnicy debatowali nad zrównoważonym rozwojem miast.

Kongres tematyką obejmował 7 paneli dyskusyjnych: przestrzeń, mobilność, laboratorium innowacji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka biznesowa.  Przez dwa dni odbywały się liczne dyskusje prelegentów z całej Polski oraz z zagranicy dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Organizatorzy postawili sobie pytania, na które próbowali odpowiedzieć podczas Kongresu – m. in.: jak przełożyć teorię smart growth na konkretne rozwiązania, jak zarządzać usługami publicznymi w obszarach funkcjonalnych przekraczających granice administracyjne, a przede wszystkim jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania.

Główne cele kongresu to:

  • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między gminami;
  • przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020;
  • popularyzacja idei metropolitalnej i jej znaczenia dla rozwoju miast i obszaru funkcjonalnego;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach metropolii europejskich i polskich.

Współczesny rozwój miast powinien być oparty na zrównoważonym rozwoju, zarówno potencjału gospodarczego jak i społecznego. Nie można zapominać o jakości życia, na który składają się również elementy środowiska przyrodniczego, wyjątkowo narażonego na zniszczenie w mieście. Metropolie wraz z obszarami funkcjonalnymi oddziałują na duże obszary, zatem tym bardziej wymagane jest wielopłaszczyznowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój. Jednym z problemów obecnego rozwoju polskich metropolii jest silny rozwój wyłącznie rdzenia miasta. Jednym z prelegentów Kongresu był wiceminister rozwoju regionalnego, promujący nowe narządzie wysunięte przez Ministerstwo – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ZIT-y mają być skierowane przede wszystkim na inwestycje wpływające na rozwój obszaru funkcjonalnego, którego przedmieścia rozwijały się „przy okazji”. Program ZIT-ów może pozytywnie odbić się na rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie kongresu, która znajduje się tutaj