AKTUALNOŚCI

Seminarium: Wybrane problemy praktyki planistycznej, Kraków, 01.10.2018

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ.

Tematyka seminarium:

  1. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzoru Wojewody Podkarpackiego oraz Wojewody Małopolskiego.
  2. Przepisy RODO w odniesieniu do procedury planistycznej.
  3. Analiza prawna ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium odbędzie się w dniu 1 października 2018 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku).

Koszt udziału w seminarium wynosi: 290 zł

Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki członkowskie do września b.r. (włącznie), koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 24 września 2018 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 01.10.2018 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Informacje dodatkowe oraz karta zgłoszenia: plik PDF | plik DOC

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.
źródło: Stowarzyszenie Urbaniści Polscy