Kraków: Trwa wyłożenie planów dla śródmieścia

Jeszcze przez kilka dni trwać będą wyłożenia planów “Stradom” oraz “Kazimierz” w Krakowie.

Stradom

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochronę przestrzeni objętej wpisem oraz znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochronę sylwety miasta oraz ochronę powiązań widokowych.

Plan przygotowywany jest od 2014 roku. Poprzednie wyłożenie planu odbyło się latem 2016 roku. Obecne, drugie wyłożenie planu trwa do 11 maja. Na złożenie uwag wszyscy zainteresowani mają czas do 26 maja.

 

Kazimierz

W przypadku planu “Kazimierz” jest to trzecie wyłożenie do wglądu. Ostatnie wyłożenie odbyło się w okresie od 2 do 31 stycznia. Złożono do niego około 50 uwag. Po uwzględnieniu części z nich, projekt trafił do dalszych prac krakowskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Plan po zmianach został zaprezentowany mieszkańcom w kwietniu. Dyskusja publiczna odbyła się pierwszego dnia wyłożenia planu – nie przybył na nią nikt z zainteresowanych. Prezentacja publiczna planu potrwa do 19 maja, zaś uwagi składać można do 2 czerwca.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Kazimierz” ma na celu estetyczne kształtowanie  przestrzeni publicznej, gruntowne zabezpieczenie terenów zielonych oraz utrzymanie charakterystyki obecnej zabudowy. Teren objęty planem zawiera obszar pomiędzy ulicami Dietla, linią kolejową a Bulwarami Wisły, gdzie mieszka ponad 10 tysięcy osób.