AKTUALNOŚCI

Warsztaty planistyczne – „Seniorzy i Studenci – razem możemy więcej’’ – Warszawa, 08-10.04.2016 r.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wraz z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej zaprasza na warsztaty planistyczne dla studentów i seniorów, które odbędą się w dniach 8 – 10 kwietnia 2016r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Celem warsztatów jest identyfikacja barier architektonicznych i zaproponowanie rozwiązań dla przestrzeni przyjaznej starzeniu się. Hasło warsztatów brzmi: „razem możemy więcej”.  Podkreśla ono pozostałe cele tej inicjatywy: uwrażliwienia młodych na potrzeby starszych i integrację międzypokoleniową. Studenci uzyskają unikalną szansę poznania sposobu postrzegania przestrzeni przez osoby starsze.

baner_warsztaty

Populacja Polski gwałtownie się starzeje. Ludność w wieku 65+ stanowi obecnie 15% ogółu, ale w roku 2050 udział ten przekroczy 30%. Seniorzy będą stanowili wtedy aż 1/3 społeczeństwa (11 milionów). Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na opiekę oraz ograniczyć wydatki służby zdrowia i opieki społecznej należy szukać rozwiązań, które pozwolą nam żyć dłużej w zdrowiu, aktywnie i niezależnie.

W krajach zachodnich promowane są miejscowości przyjazne starzeniu się, gdzie przestrzeń publiczna, transport, mieszkalnictwo oraz lokalne usługi są tworzone z myślą o potrzebach wszystkich pokoleń, sprzyjając wzmacnianiu solidarności i współpracy międzypokoleniowej. Idea naszych warsztatów powstała bazując na tych doświadczeniach.

W ramach wydarzenia uczestnicy w grupach kilkuosobowych:

  • Przeprowadzą podczas spaceru inwentaryzację opracowywanego terenu i po zapoznaniu się z jego problemami skonsultują wnioski.
  • Wykonają projekt zagospodarowania terenu zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni i zasadami projektowania uniwersalnego. Projekt będzie wykonany w programie AutoCAD.
  • Uzyskają merytoryczną opinię i pomoc ze strony opiekunów oraz komisji eksperckiej.
  • Przedstawią swoje prace komisji eksperckiej, która w drodze konkursu wyłoni i nagrodzi najlepsze projekty.

Oficjalna strona warsztatów

Wydarzenie na Facebooku

Zapisy rozpoczynają się 23 lutego 2016 o godzinie 18 i prowadzone będą przez formularz, który zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz na wydarzeniu na Facebooku. Wkrótce więcej informacji!

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.