Ranking Miast PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich opublikował ranking miast obejmujący wydawane decyzje administracyjne potrzebne do realizacji projektów deweloperskich. Wrocław, Bydgoszcz i Poznań to najsprawniejsze miasta w zakresie działalności administracyjnej w 2019 roku.

Kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy w badaniu prowadzonym przez PZFD był czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od obecnej X edycji sprawdzana jest dodatkowo sprawność administracji w przypadku inwestycji biurowych i hotelowych, a ranking został rozszerzony na wszystkie miasta większe niż 100 tys. mieszkańców.

Jak wynika z tegorocznego zestawienia, 2019 rok okazał się być najgorszym w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy na przestrzeni ostatnich 3 lat. W przypadku inwestycji biurowych, w miastach wojewódzkich zaledwie ¼ WZ-tek została wydana w przepisowym terminie. W przypadku pozwoleń na budowę niewiele ponad połowa decyzji wydana została w terminie.

Rok 2019 odnotował spadek w terminowości wydawania decyzji w stosunku do 2018 roku, mimo braku znacznego wzrostu liczby wydawanych decyzji, która utrzymała się na podobnym poziomie. Podobnie jak w ubiegłych latach w danych widać znaczną dysproporcję między sprawnością wydawania decyzji WZ i PNB. Pozwolenia na budowę – mimo podobnej liczby rozstrzygnięć – są wydawane znacznie szybciej. Utrzymuje się więc wieloletnia prawidłowość, że bardziej kłopotliwa i czasochłonna jest część procesu inwestycyjno-budowlanego polegająca na przygotowaniu inwestycji i terenu niż uzyskanie samego pozwolenia na budowę. Fakt, że znaczna część rozstrzygnięć wydawana jest z przekroczeniem przepisowego terminu pokazuje, że skomplikowanie i czasochłonność procedur procesu inwestycyjno-budowlanego są kłopotliwe nawet dla urzędów. Ranking nie uwzględnia ponadto czasu, jaki inwestorzy muszą poświęcić na wiele innych decyzji i uzgodnień poprzedzających złożenie wniosków o wydanie decyzji WZ czy PNB – takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, podział nieruchomości czy uzyskanie warunków przyłączenia mediów

– podkreśla Mateusz Stachewicz, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, autor opracowania raportu.

W X edycji Rankingu Miast I miejsce zajął Wrocław, na drugim miejscu uplasowała się Bydgoszcz, a na trzecim miejscu znalazł się Poznań. W trakcie konferencji miasta reprezentowane były przez Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, Jakuba Mazura, wiceprezydenta Wrocławia oraz Piotra Sobczaka, dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Przez trzy ostatnie lata udawało nam się zdobywać pierwsze miejsce w tym rankingu. Niestety jeżeli chodzi o warunki zabudowy to nie możemy pochwalić się tak dobrymi terminami jak w przypadku pozwoleń na budowę. Bardzo chciałbym, abyśmy podtrzymali wyniki z ubiegłych lat, więc tegoroczne rozstrzygnięcie rankingu traktujemy jako mobilizację do pracy i będziemy starali powrócić się na wcześniej zajmowanie miejsce

– powiedział Piotr Sobczak z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Zawsze zwracam uwagę na metodologię takich rankingów. W przypadku rankingu PZFD za jego wyniki w zupełności odpowiada miasto, dlatego sukces w tym rankingu to sukces wszystkich pracowników urzędu miasta. Pomimo tego, że nasza pracownia urbanistyczna i wydział administracji budowlanej uchodzą za srogie, to jak widać współpraca z inwestorami układa się na wysokim poziomie. Dzisiaj miasta zmieniają się nie tylko dzięki środkom publicznym, ale również środkom inwestorów. Im bardziej ułatwimy inwestowanie, tym lepiej miasta będą się rozwijały

– mówił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom za współpracę. Dziękuję również Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich za organizację takiego rankingu, który jest dla nas czynnikiem mobilizującym poza terminami wynikającymi z przepisów. Gratuluję inwestorom, architektom i wszystkim pracowniom, które rozmawiają z nami na co dzień i cieszę się, że kształtujemy swoje relacje w partnerski sposób. Wrocław jest otwarty na współpracę i inwestorów

– zadeklarował Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Około 10% “wuzetek” w terminie

W miastach wojewódzkich w 2019 wydano w sumie ponad 1000 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych. Jedynie 10,53% z nich zostało wydanych w ustawowym terminie – do 60 dni, co jest najsłabszym wynikiem od 2016 roku i przełamaniem tendencji poprawy sprawności urzędów w wydawaniu decyzji w ujęciu rok do roku. 42% decyzji inwestorzy otrzymali w czasie od 61 do 180 dni. Ponad jedna na cztery decyzje (25,90%) była procedowana dłużej niż 180 dni, ale krócej niż rok. Na 225 decyzji WZ – co stanowi 21,35% tych rozstrzygnięć dla inwestycji mieszkaniowych w miastach wojewódzkich – należało czekać dłużej niż rok – w tym przedziale zanotowaliśmy więc wzrost o niemal 7 pp.. w porównaniu z 2018 rokiem.

W zakresie inwestycji mieszkaniowych w żadnej ze stolic województw nie udało się wydać wszystkich decyzji WZ w przewidzianym przepisami terminie – do 60 dni. Najszybsza w tym przedmiocie okazała się Bydgoszcz, gdzie prawie 43% rozstrzygnięć zostało wydanych w ustawowym czasie. Za nią plasują się Lublin (37,84% decyzji wydanych w terminie) i Łódź (37,50% decyzji wydanych w terminie). W sześciu miastach, tj. w Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze i Krakowie – żadnej decyzji WZ dla inwestycji mieszkaniowych nie udało się wydać w czasie do 60 dni.

W 2019 roku 25% decyzji WZ dotyczących biur w miastach wojewódzkich zostało wydanych w terminie krótszym niż 60 dni. Ponad połowa została wydana w terminie od 61 do 180 dni. 9% decyzji zostało wydanych w terminie 181 do 165 dni, a 14% – w czasie dłuższym niż rok. Najsprawniejszym miastem został Białystok, gdzie wszystkie decyzje WZ dla biur zostały wydane w czasie do 60 dni. Kolejne miejsce zajmują ex aequo: Gorzów Wielkopolski, Kielce i Lublin, gdzie 2 na 3 decyzje WZ dotyczące biur zostały wydane w przepisowym terminie.

W przypadku decyzji WZ dla inwestycji hotelowych: 15% decyzji zostało wydanych w czasie nie dłuższym niż 60 dni. W czasie od 61 do 18 dni wydano 45% rozstrzygnięć. 29% decyzji zostało wydanych w czasie od 181 dni do roku. Dłużej niż rok trwało procedowanie 11% decyzji. Dla tego typu inwestycji najszybsze w 2019 roku były Kielce – 60% decyzji wydanych w terminie. Tuż za nimi znajdują się miasta Łódź oraz Lublin. Najdłużej na decyzję WZ dla inwestycji hotelowej w 2019 roku trzeba było czekać w Krakowie i Gdańsku.

Decyzje WZ w polskich miastach w 2019 roku | PZFD

Pozwolenia na budowę

W 2019 roku 57% decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkaniowych wydano w przepisowym terminie. Sytuacja wygląda lepiej niż w przypadku decyzji WZ, ale jest to spadek w stosunku do poprzedniego roku o ponad dziesięć punktów procentowych. Prawie jedna trzecia decyzji została wydana w terminie od 66 do 180 dni. Ponad 7% decyzji zostało wydanych w czasie od 181 do 365 dni, a jedynie 3% rozstrzygnięć zostało wydanych w czasie dłuższym niż rok.

W przypadku inwestycji biurowych 56% decyzji zostało wydanych w przepisowym terminie. 32% – w czasie między 65 a 180 dni, 7% w terminie od 181 do 365 dni, a na 5% decyzji należało oczekiwać dłużej niż rok. Najsprawniejsze były miasta: Gorzów Wielkopolski, Opole, Poznań, Wrocław i Zielona Góra – wszystkie rozstrzygnięcia inwestorzy otrzymali w przepisowym czasie. Natomiast żadnej decyzji terminowo w tym przedmiocie nie wydały Kielce, Szczecin ani Toruń.

Jeśli chodzi o hotele – 61% decyzji miało czas oczekiwania nie dłuższy niż 65 dni. 23% decyzji – od 66 do 180 dni. Na 15% inwestorzy musieli oczekiwać od 181 do 365 dni, a 1 decyzja – co stanowi 1,6% – została wydana w czasie przekraczającym rok. Najsprawniejszą administracją mogą się poszczycić Łódź, Poznań, Rzeszów oraz Wrocław, gdzie wszystkie rozstrzygnięcia zostały wydane w przepisowym czasie.

W 2019 roku najszybsze w zakresie wydawania decyzji PNB dla inwestycji mieszkaniowych okazały się Bydgoszcz i Poznań – wszystkie z nich zostały tam wydane w czasie nie dłuższym niż 65 dni. Za nimi uplasował się Wrocław z wynikiem 99% decyzji pozwolenia na budowę wydanych w terminie. Najmniej wydanych w czasie nieprzekraczającym 65 dni zanotowano w Krakowie – niespełna 6% wszystkich decyzji wydanych w tym mieście.

Plany zagospodarowania: Kraków na czele, Rzeszów najgorzej

Autorzy sprawdzili również pokrycie planistyczne miast. Dla badanych miast wojewódzkich przeciętnie ta wartość wyniosła 43,54%, co jest wzrostem o niewiele ponad 1 pkt. proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najwyższą wartość osiągnął Kraków z 65,4% pokrycia powierzchni miasta objętych planami. Najgorzej zaplanowany jest Rzeszów, pokryty planami w zaledwie 16,9%.

Ranking miast tworzony jest w oparciu o dane przekazywane Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich przez organy administracji samorządowej w trybie dostępu do informacji publicznej.