AKTUALNOŚCI

Warszawa z zarządzeniem w sprawie organizacji konkursów urbanistyczno-architektonicznych

Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpisała zarządzenie w sprawie organizowania konkursów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących obiektów użyteczności publicznej.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

Warszawa | fot. Lemarx (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-3.0

Według zarządzenia budowa lub przebudowa obiektów publicznych, w szczególności placówek oświatowych, siedzib urzędów, placówek kulturalnych, a także inwestycji w przestrzeni publicznej, takich jak m.in. place, skwery, ulice, targowiska, infrastruktura komunikacyjna, realizowanych za pomocą środków publicznych Miasta Stołecznego Warszawy, przygotowywane były w drodze konkursu urbanistycznego lub architektonicznego.

Na etapie planowania inwestycji jednostki samorządu będą musiały wystąpić o opinię Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, które w ciągu dwóch tygodni ma wydać rekomendacje dotyczące konkursu/

Link do zarządzenia