Warszawa Ursus: Deweloper nieodpłatnie przekazał miastu grunt pod drogi zapisane w planie miejscowym

Rada Warszawy podczas czwartkowych obrad zgodziła się na porozumienie z deweloperem dzięki któremu grunt pod drogi zapisane w planie miejscowym Miasteczka Ursus trafi nieodpłatnie do miasta. Celem transakcji jest ograniczenie kosztów związanych z uchwaleniem i wejściem w życie nowego planu miejscowego.

ursus2Powyższa sprawa dotyczy warszawskiej dzielnicy Ursus. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przystąpiło do opracowania projektu planu miejscowego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczone mają być one na cele mieszkaniowo-usługowo-produkcyjną.

Wszystkie tereny są obecnie własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A , które zwróciły się do Prezydenta Warszawy z propozycją nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego o powierzchni około 21 hektarów. Dotyczy to gruntów przeznaczonych na planowane cele publiczne. Ostatecznie takich terenów będzie jedynie 4,2 hektara, przeznaczonych pod infrastrukturę komunikacyjną. Większość radnych zgodziła się na nabycie przez miasto w drodze darowizny udziałów.

Podjęcie uchwały wiąże się także z wieloma wymogami i ograniczeniami ze strony miasta. Więcej o warunkach dowiedzieć można się z projektu uchwały dostępnym pod tym linkiem. Głównym miało być uchwalenie planu miejscowego, które dokonano w tym tygodniu. Plan obejmuje 25% terenów dzielnicy Ursus, czyli ok. 200 hektarów. Plan musi zostać jeszcze zatwierdzony przez wojewodę.

ursus Konieczność wykupu gruntów pod realizację między innymi inwestycji drogowych jest jedną z sytuacji problemowych planowania przestrzennego. Dla samorządów oznacza to ogromne wydatki, stąd często odstępują one od uchwalania planów miejscowych lub nakładają znaczne ograniczenia przy tworzeniu planów. W przypadku warszawskiego Ursusa koszty wykupu gruntu pod drogi mogłyby wynosić kilkadziesiąt milionów złotych, stąd umowa z deweloperem może okazać się korzystna dla miasta.

Informacje o budowie nowego osiedla w miejscu dawnych zakładów Ursus pojawiły się trzy lata temu. Deweloper planuje budowę Miasteczka Ursus na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, z zabudową biurową. Przeciw temu protestowali przedsiębiorcy i przemysłowcy z okolicznych zakładów, między innymi odlewni czy elektrociepłowni którzy wezwali ratusz do zmiany studium tak, aby zachować funkcje przemysłowe oraz nie dopuścić do likwidacji miejsc pracy i do konieczności przenosin i budowy nowej elektrociepłowni. Prace nad planem zostały wtedy zawieszone. Czwartkowa decyzja radnych została również skrytykowana – między innymi przez radnych klubu PiS. Zarzucają oni likwidowanie funkcji przemysłowych w mieście, możliwość niesprawiedliwego dzielenia środków w dzielnicy.

źródła: Urząd Miasta Warszawy, materiały prasowe dewelopera