AKTUALNOŚCI

Pytania Jakoba Koldinga

Jakob Kolding jest duńskim artystą. Dorastał na sztywnie planowanym przedmieściu Kopenhagi. Otoczenie to skutkuje jego ambiwalentnym stosunkiem do takich form architektonicznych. Dlatego też w swojej twórczości często porusza temat modernistycznej architektury czy budownictwa mieszkaniowego. Interesuje go jak różne przestrzenie są definiowane i w jaki wpływają na ludzkie zachowania i decyzje.

1. Our House (1997)

Inspiracje czerpie z projektów i wizji kreowanych przez architektów i planistów, zestawiając je z końcowym efektem. Zestawia różnice i podobieństwa z uwzględnieniem społecznego wymiaru budownictwa. Jego ulubioną techniką jest kolaż, tworzy również plakaty, grafiki i instalacje – wszystkie w czerni i bieli.

Kolding szuka kontekstu, nie jest dla niego interesujące ujęcie w izolacji. Podobnie jak nie da się pozbawić miasta powiązań, naleciałości i wpływów.

Często jego prace przybierają formę plakatów, które wywieszane są w przestrzeni publicznej lub rozdawane osobom odwiedzającym wystawy. Kolding wprost zadaje pytania, na które należy samemu odpowiedzieć.

2. Untitled (2001)

Dwie niezatytułowane prace z 2000 składają się z kilkudziesięciu pytań:

 • Kto podjął inicjatywę powstania osiedla?
 • W jakiej formie zaproponowano projekt? (ustalenia komisji, ograniczenia)
 • Jaki był projekt? W jakim stopniu osiedle przypomina założenia?
 • Jakie grupy potencjalnych mieszkańców były brane pod uwagę w procesie planowania? (typy rodzin, grupy dochodowe, kobiety pracujące czy nie, osoby niepełnosprawne)
 • Jakie funkcje powinny spełniać mieszkania?
 • Jakie funkcje powinno zawierać osiedle?
 • Jakie przyjęto priorytety? Która z funkcji została uznana za najważniejszą?
 • Gdzie powinny bawić się dzieci? (Na zewnątrz, wewnątrz, czy istnieją miejsca dla młodzieży)
 • Gdzie powinni spędzać czas wolny dorośli?
 • Gdzie powinni spotykać się dorośli?
 • Na którą potrzebę w procesie planowania osiedla położono największy nacisk? Na potrzebę kontaktu czy izolacji?
 • Czy podjęto próbę odseparowania pieszych od zmotoryzowanych?
 • Czy podjęto działania by wypromować lub zniwelować szczególne wzorce zachowań wśród mieszkańców?
 • Czy oryginalne plany zostały wcielone w życie? Czy wprowadzono modyfikacje? (przez spółdzielnię, władze miasta, rząd – jakie, dlaczego, kiedy)
 • Jakich pomysłów nie udało się zrealizować?
 • Jak obecnie funkcjonuje osiedle?
 • Czy istnieją szczególne problemy które trzeba podkreślić w ewentualnym studium osiedla?
 • Jakie działania podjęto by poprawić estetykę osiedla?
 • Czy rozmiar osiedla/kwartału uwzględnia czynniki społeczne?
 • Czy rozmiar dostosowany jest do innych czynników (np. transport)?
 • Czy osiedle jest podzielone na możliwe do zidentyfikowania kwartały?
 • Czy kwartały różnią się wyglądem, estetyką?
 • Czy na osiedlu znajdują się różne typy zabudowy?
 • Czy mieszkania z 4 lub więcej pokojami stanowią minimum połowę zasobów mieszkaniowych?
 • Czy mieszkania mają różne metraże, i czy w związku z tym istnieje możliwość zamiany mieszkań?
 • Czy tkanka mieszkaniowa dopasowana jest do różnych typów rodzin?
 • Czy tereny zieleni łączą bloki zabudowy?
 • Czy zieleń (towarzysząca jej mała architektura) umożliwia identyfikację dróg ruchu, kwartałów?
 • Czy istnieje możliwość rozwoju na ograniczonej powierzchni?
 • Czy istnieją urządzenia do gier czy uprawiania sportu?
 • Czy znajdują się tutaj żłobki, przedszkola?
 • Czy znajdują się tutaj pralnie, sklepy?
 • Czy znajdują się obiekty kultury (biblioteki)?
 • Czy znajdują się tutaj obiekty lub urządzenia do wspólnego użytkowania, które zazwyczaj są
  w domu?
 • Czy dystans między mieszkaniami a obiektami użyteczności publicznej jest odpowiedni?
 • Jak obiekty usługowe są umiejscowione względem osiedla, budynków mieszkalnych?
 • Czy obiekty mogą łatwo zmienić kierunek oferowanych usług?
 • Czy istnieje strefa dla pieszych?
 • Czy piesi mają priorytet wobec innych form komunikacji?
 • Czy ciągi piesze stanowią najkrótszą drogę?
 • Czy mieszkańcy mogą decydować o poziomie swojego zaangażowania/wycofania?
 • Czy pokój rekreacyjny lub kuchnia może być wykorzystany jako punkt spotkań z sąsiadami?
 • Czy mieszkańcy mogą zmieniać elewację i otoczenie budynku?
 • Czy konstrukcja budynku zapewnia odpowiednią ochronę przeciw hałasowi pomiędzy i wewnątrz mieszkań?
 • Czy istnieje przestrzeń zabaw dla dzieci?
 • Czy w kuchni jest wystarczająco dużo miejsca by mogły tam pracować dwie osoby jednocześnie?
 • Czy budynki mogą być adaptowane do różnych potrzeb?
 • Czy istnieje możliwość zmiany wyglądu?

Jako odbiorca przestrzeni odpowiedzieć na powyższe pytania może każdy. Kwestie te powinni podjąć również osoby odpowiedzialne za projektowanie i rozwój osiedli mieszkaniowych.

3. Untitled (2001)

Dotychczas prace Jakoba Koldinga w Polsce można było zobaczyć raz – podczas wystawy Miasta idealne, miasta niewidzialne w Zamościu w 2006 roku. Regularnie prezentowany jest w Kopenhadze. Miał szansę wystawiać swoją twórczość w wielu europejskich i amerykańskich galeriach, także w tak cenionych miejscach jak The Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museum of Contemporary Art w Chicago czy Stedelijk Museum Amsterdam.