Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – pierwszy szkic ustawy

Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Drodzy czytelnicy,

W związku ze szczątkowymi informacjami, które publikowane są w mediach społecznościowych i publikowanych dalej przez media, zamieszczamy pełen pierwszy szkic nowej ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt jest obecnie w pre-konsultacjach i trafił m.in. do Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich.

Przypominamy, że ustawa przygotowywana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest jeszcze przed etapem oficjalnych konsultacji publicznych.

Zachęcamy do jego lektury poniżej, jednocześnie przypominamy o naszym streszczeniu głównych ram – w naszym porannym artykule.

Projekt_ustawa_zmp