Poznamy modelowe osiedle mieszkaniowe? Ruszył konkurs dla architektów

Fundusz BGK Nieruchomości ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla Nowe Jeziorki na warszawskim Ursynowie. 

Osiedle powstać ma w pobliżu przystanku kolejowego Warszawa Jeziorki | fot. Cezary p | lic. GNU GFL

Uczestnicy konkursu będą opracowywać koncepcję urbanistyczną dla blisko 15-hektarowej działki, położonej przy ulicy Karczunkowskiej w rejonie Zielonego Ursynowa. Osiedle ma być przyjazną do życia przestrzenią, bez barier architektonicznych. Układ urbanistyczny przestrzeni ma przewidywać dostęp do infrastruktury społecznej, takiej jak żłobek, przedszkole, publiczna szkoła podstawowa, a także przychodnia lekarska i miejsca lokalnej aktywności – zapewnić ma to samowystarczalność osiedla w oferowaniu podstawowych usług. Dodatkowo na terenie Nowych Jeziorek pojawić mają się ogólnodostępne boiska oraz przestrzenie zielone i rekreacyjne. Ma to być przeciwieństwo do obecnie budowanych osiedli deweloperskich – grodzonych i marginalizowanych. Projektanci wykonają także koncepcję architektoniczną dla wybranego fragmentu osiedla.

Choć Nowe Jeziorki położone są na obrzeżach Warszawy, to komunikację zapewnia bliskość linii kolejowej Piaseczno-Warszawa i stacji Warszawa Jeziorki. W planach również modernizacja ulicy Karczunkowskiej, mająca na celu poprawić dojazd do ulicy Puławskiej i pozostałej części Ursynowa.

Lokalizacja terenu konkursowego; opracowanie: WW/Urbnews.pl

Celem konkursu jest zaprojektowanie modelowego, przyjaznego do życia osiedla mieszkaniowego, uwzględniającego  potrzeby ludzi  młodych, rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Przestrzeń osiedla powinna zachęcać do aktywnego spędzania czasu, pobudzać kreatywność oraz budować lokalną tożsamość i poczucie przywiązania do miejsca. Kluczowe jest znalezienie optymalnych rozwiązań urbanistycznych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym, zgodnych z współczesnymi wzorcami projektowania.

Chęć udziału należy zgłosić do końca listopada. Wtedy też należy złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo – rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem. Na podstawie przesłanych materiałów zostanie dokonana preselekcja.

Do uczestnictwa w konkursie zostanie zaproszonych od 4 do 8 pracowni urbanistyczno-architektonicznych. Prace architektów będzie oceniał sąd konkursowy złożony z architektów, reprezentantów urzędu m.st.  Warszawy i przedstawicieli BGK Nieruchomości S.A. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 marca 2018 roku. W konkursie przewidziano 3 nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego.

Obszar objęty konkursem stanowi teren dla którego będzie opracowywany w przyszłości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zaś projekty konkursowe będą stanowić wytyczne do niego. Wybrany do realizacji projekt będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu.