II edycja konferencji Miasto 2.0 Smart City – Warszawa, 20.10.2016 r.

Smart city zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań do stworzenia miast jak najbardziej przyjaznych ich mieszkańcom. Inteligentne miasto jest także miastem bezpiecznym, wspierającym władze w zarządzaniu jego infrastrukturą oraz przynoszącym oszczędności.

Celem konferencji jest pokazanie dobrych praktyk i inteligentnych rozwiązań wpływających na rozwój polskich miast.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy liczne projekty „smart city” wspierane przez nowoczesne technologie oraz możliwości wykorzystania  przez samorządy środków z funduszy europejskich, w tym m.in.  z programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Miasto-FN-1


W programie m.in.:

STRATEGIA SMART CITY –  Smart, Smarter, The Smartest City – strategia Smart City i jej wdrażanie

OTWARTE DANE –  Otwarte dane w mieście Gdańsku – 3 lata doświadczeń – co dalej?

INTERNET OF THINGS –  Virtualna Warszawa – w pogoni za marzeniami o „lepszym” mieście (projekt dot. Internet of Things, wykorzystujący beacony)

INTELIGENTNA ENERGIA – Modernizacja i rozwój systemu oświetlenia drogowego i iluminacji obiektów w Krakowie

SMART ZDROWIE –  Przykłady efektywnego zarządzania w pomocy społecznej – E-opieka w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie

Do udziału w szczególności zapraszamy:

  • Przedstawicieli władzy regionalnej
  • Prezydentów i burmistrzów miast
  • Wojewodów
  • Przedstawicieli władz samorządowych
  • Przedstawicieli przedsiębiorstw miejskich
  • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i wsparcie informatyczne procesów w centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej oraz miastach
  • Ministrów, dyrektorów biur strategii i rozwoju, naczelników wydziałów IT

Konkurs – Zostań Liderem miejskich innowacji 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału samorządy, firmy i instytucje* w  Konkursie Lider miejskich innowacji, które są gotowe opowiedzieć światu o sukcesach w rozpowszechnianiu idei inteligentnego miasta oraz sięgnąć po tytuł Lidera miejskich innowacji  w Polsce. Konkurs będzie przeprowadzony w jednej kategoriinajlepsze wdrożenie idei inteligentnego miasta. Nie wykluczamy przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Więcej informacji: http://www.computerworld.pl/konferencja/SmartCity2016

*za wyłączeniem firm informatycznych i telekomunikacyjnych

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.