AKTUALNOŚCI

Konkurs na plac Narutowicza w Płocku

Gmina – Miasto Płock ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Narutowicza w Płocku. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do 20 listopada 2017 roku.

Konkurs ma na celu uzyskanie spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zgodnie z założeniami projektowana koncepcja powinna uwzględniać historyczny charakter placu Narutowicza oraz planowane zlokalizowanie na jego terenie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku.

Zaproponowana koncepcja powinna wprowadzać rozwiązania sprzyjające wytworzeniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej uwzględniającej reprezentacyjną funkcję placu podczas uroczystości patriotycznych. Projektanci powinni wskazać rozwiązania, które sprzyjać będą integracji społecznej mieszkańców, generować przepływy ludzi i budzić zainteresowanie.

Wyboru najlepszej pracy konkursowej dokona sąd konkursowy w składzie:

mgr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący,

dr hab. mgr inż. arch. Cezary Głuszek – zastępca przewodniczącego,

mgr inż. arch. Adriana Hibner – sędzia,

mgr inż. arch. Tomasz Królikowski – sędzia,

mgr inż. arch. Agata Milczarek – sędzia,

mgr Karolina Pacholec – sędzia,

mgr Stanisław Płuciennik – sędzia.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 60 000 zł. Autor najlepszej koncepcji zaproszony zostanie do opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonane zostanie zagospodarowanie placu Narutowicza.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpk&id=5012