AKTUALNOŚCI

Powstanie ustawa o rozwoju miast

Podczas wczorajszego spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Miast przekazana została informacja o planach przygotowania ustawy dedykowanej rozwojowi miast.

W Sejmie podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw miast podjęty został temat bieżących prac ministerstwa. Rządowy projekt ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju, który jest obecnie procedowany przez komisje sejmowe, ma być pierwszym etapem reformy systemu zarządzania rozwojem. W ramach ustawy wprowadzona miałaby być integracja systemu planowania przestrzennego i polityk rozwojowych – na poziomie kraju, województwa oraz lokalnie. Ustawa realizować ma zapisy „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. O ustawie pisaliśmy przy okazji przyjęcia projektu przez Rząd. Integracja obu systemów według Roberta Dzierzgwy, Dyrektora Departamentu Strategii, MFiPR, miałaby trwać do roku 2025.

Nowa ustawa o rozwoju miast w II kwartale

Plac Litewski i Krakowskie Przedmieście w Lublinie | fot. Babij | Flickr | lic. CC BY-SA 2.0

Podczas obrad parlamentarnego zespołu padła również zapowiedź oddzielnej ustawy o rozwoju miast. Przyjęta ma być ze względu na duże znaczenie obszarów miejskich w rozwoju kraju. Ustawa miałaby wspierać miasta i obszary funkcjonalne w działaniach rozwojowych, dotyczących między innymi transportu, infrastruktury, inwestycji czy powiązań oraz zażądania obszarem ośrodków. Założenia ustawy  zgodnie z założeniami zostaną przygotowane do końca II kwartału 2020 roku.