Powstanie Narodowy Instytut Architektury, Urbanistyki, Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zaktualizowany projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w nowy instytut. Ma on nosić dłuższą, niż wcześniej zapowiadana nazwa: Narodowy Instytut Architektury, Urbanistyki, Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Instytut powstać ma wraz z początkiem przyszłego roku z połączenia dwóch instytutów zajmujących się tematami miejskimi. Dokonać ma się to przez włączenie IGPiM do IRM. Siedzibą nowej jednostki ma stać się Warszawa. Nowy Instytut prowadzić ma działalność w zakresie urbanistyki i architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości, krajobrazu, zabytków nieruchowych oraz dóbr kultury współczesnej, zajmować ma się także tematami powiązanymi. Połączenie obu instytutów i ich restrukturyzacja ma wpisać się w aktualną strategię rozwoju nauki w Polsce i pozwolić na ścisłą współpracę z ministrami zainteresowanymi problematyką polityki przestrzennej. Wspólne działania w ramach Instytutu mają poprawić konkurencyjność prac na arenie krajowej oraz rozszerzyć możliwości współpracy międzynarodowej.

Projekt zgłosiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na bazie ustawy o instytutach badawczych z 2010 roku.  Już wiosną ubiegłego roku Minister powołał zespół roboczy do przeprowadzenia oceny połączenia.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pracujemy nad wzmocnieniem potencjału naukowo-badawczego podległych nam jednostek naukowych. Chcemy, aby prowadziły intensywną działalność badawczo-rozwojową na większą skalę i były prawdziwym eksperckim wsparciem zarówno dla działań resortu, jak i dla firm, udostępniając wyniki badań wykorzystujących i kreujących innowacje

– mówił wiosną wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas spotkania z pracownikami IGPiM.

O Narodowym Instytucie wspominał również nowy premier, Mateusz Morawiecki:

Zasługujemy na to, aby nasze miasta i miasteczka stanowiły spójną całość, do domu każdego docierała sprawna komunikacja publiczna, a szkoły i przedszkola pojawiły się tam gdzie powstają nowe osiedla. Dlatego zaproponujemy pakiet korzyści dla samorządów, które zadbają o ład przestrzenny. O ład i estetykę. W końcu – jak powiedział Roger Scruton – laureat medalu odwagi wiarygodność Kongresu Polska Wielki Projekt – piękno nas ocali. Dlatego w przyszłym roku pełną parą ruszą prace Instytutu Urbanistyki i Architektury. Naszym dzieciom i wnukom musimy przekazać Polskę zadbaną i urządzoną ze zmysłem estetycznym. Przecież nie należy zaniedbywać nauki o pięknie.

– mówił premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose w dniu 12 grudnia

Więcej szczegółów w aktualnym (12.2017) projekcie rozporządzenia.

 

IRM i IGPiM przechodzą do historii

Instytut Rozwoju Miast (IRM) powstał w 2002 roku w wyniku połączenia krakowskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Organem założycielskim Instytutu jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze. Jego siedziba mieści się w Krakowie.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) mieści się w Warszawie. Jest on spadkobiercą powołanych w 1949 roku Instytutów Urbanistyki i Architektury oraz Budownictwa Mieszkaniowego, połączonych w roku 1974. Obecną nazwę nosi od roku 2002. Jest to instytucja badawcza zajmująca się głównie problematyką planowania przestrzennego.