AKTUALNOŚCI

Konferencja „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu” – Warszawa, 24.10.2014 r.

 

KONFERENCJA

„Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych
i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

24 października 2014 r., godz. 10.00-17.00

gmach nowej Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW),

Warszawa, ul Dobra 56/66, sala 316

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem wraz z Partnerami projektu pragną zaprosić do udziału w konferencji, która dotyczy poszukiwań rozwiązań sprawiających, że miasto jest przyjazne mieszkańcom i środowisku przyrodniczemu. „Miasto idealne” w XXI w. oznacza miasto, w którym możliwa jest adaptacja do zmian klimatu i ograniczanie przyczyn jego zmian.

Podjęcie takiego wyzwania wymaga podejścia z perspektywy rożnych dziedzin wiedzy i potrzebuje transdyscyplinarnej współpracy a jej przekaz jest skierowany do wielu adresatów zaangażowanych w pracę na rzecz miast ale i tych, którzy za chwilę wkroczą w życie zawodowe. Tak więc zapraszamy architektów, urbanistów, działaczy samorządowych, organizacji społecznych działających na rzecz miast oraz przedstawicieli środowisk akademickich: studentów i doktorantów – przyszłych specjalistów i decydentów oraz przedstawicieli mediów.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i ich otoczenia warunków ograniczających wpływ gospodarki przestrzennej na zmiany klimatu, a także ograniczające skutki takich zmian dla społeczeństwa i infrastruktury komunalnej.

Po wprowadzającej części plenarnej obrady będą podzielone na dwie równoległe sesje:

– sesja A: problemy planowania terenów miejskich i metropolitarnych (w tym urbanistyka i transport),

– sesja B: podejście ekosystemalne do miast – usługi ekosystemów na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Udział w konferencji oraz materiały konferencyjne w postaci specjalnej edycji Przeglądu Urbanistycznego są bezpłatne. Niestety nie możemy pokryć kosztów podróży. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia do 1 września 2014 r. na adres mailowy: [email protected]. Szczegółowy program konferencji prześlemy we wrześniu. Informacja o konferencji zamieszczona jest na stronie: www.ucbs.uw.edu.pl.

Kontakt: Anna Batorczak: tel. 22 822 22 61 , email: [email protected]

Karta zgłoszeniowa znajduje się pod tym adresem (automatyczne pobranie pliku).

To wydarzenie znajduje sie takze w naszym kalendarzu. w naszym kalendarzu.