NSA: Ochrona jakości powietrza interesem społecznym

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że ochrona jakości powietrza stanowi interes społeczny i należy umożliwić jego ochronę poprzez uczestnictwo organizacji społecznej w postępowaniu środowiskowym.

Korytarze Wymiany Powietrza na terenie warszawskiej Ochoty

Sprawa dotyczyła inwestycji na warszawskiej Ochocie, w rejonie zbiegu dwóch korytarzy regeneracji i wymiany powietrza: kolejowego i Alei Jerozolimskich. Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” złożyło wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków biurowych. Zarówno Urząd Miasta jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uznały stowarzyszenia za stronę postępowania.

Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zdaniem sądów w przypadku wpływu budowy budynków na warunki przepływu powietrza i zwiększone natężenie ruchu samochodowego – co wiąże się z art. 86 Konstytucji RP dotyczących obowiązku dbania o środowisko – zachodzi interes społeczny. W sierpniu NSA przesądził, że stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” może uczestniczyć w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dotyczące działek na warszawskiej Ochocie. Choć nie ma definicji “interesu społecznego” w kodeksie postępowania administracyjnego, to można go dostrzec w wybranych sytuacjach.

II OSK 2956/15, wyrok z 1 sierpnia 2017 r.