AKTUALNOŚCI

Niebezpieczne skutki zanieczyszczenia powietrza

Rokrocznie zanieczyszczenie powietrza „zabija” ok. 3 miliony ludzi, to znacznie więcej niż takie choroby jak AIDS, malaria czy gruźlica. Szacuje się, że ofiarą złego stanu powietrza pada niemal tyle samo połowa liczby osób palących.

Jest to problem na skalę światowa, o którym nie mówi się jednak w kontekście przyczyny śmierci, raczej jako problem środowiskowy, którym bez wątpienia także jest. Szacuje się, iż ponad 3 miliony ludzi na całym świecie umiera ze względu na złą jakość powietrza każdego roku, a do 2050 roku liczba ta ma się podwoić.

Badania, które wykorzystują różnego rodzaju modele czy szeroki zakres danych wskazują na siedem głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza: wykorzystanie energii w domach, rolnictwo, źródła pochodzenia naturalnego (wybuchy wulkanów), energetyka, przemysł, spalanie biomasy oraz ruch drogowy. Dla przykładu, w Indonezji ok. 60% zgonów wynikających ze złego stanu powietrza spowodowanych jest ogrzewaniem, w Indiach to ok. 50%.

3051255-inline-i-1-three-million-people-die-from-air-pollution-every-year

Źródło: www.nature.com

Największy odsetek ludzi, u których odnotowano śmierć na skutek zanieczyszczenia powietrza, zamieszkuje Chiny (1,35 mln), zaraz za nimi plasują się Indie (645 tys.) oraz Pakistan (111 tys.). W Stanach Zjednoczonych jest to ok. 55 tys. zgonów rocznie, powodowanych w 31% przez zanieczyszczenia wynikające z produkcji energii. Dane te są przedstawione m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO), wedle nowych raportów za jednego z większych winowajców uznaje się rolnictwo, głównie w Europie, Rosji, Turcji, Korei, Japonii i wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.