Gdańsk zaprezentuje Standard Ulicy Miejskiej

Procedury, rozwiązania modelowe oraz rekomendacja dotyczące poprawy jakości zagospodarowania gdańskich ulic pojawią się w nowym dokumencie Standardów Ulicy Miejskiej. Zostanie od zaprezentowany do wglądu w przyszłym tygodniu.

graf.: BRG

Aktualizacja (01.10.2019): Projekt opublikowany został na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Zakłada podział Gdańska na trzy strefy, zwane “sąsiedztwami”. Typ A to tereny, na których dominuje zabudowa pierzejowa. Zakłada on funkcjonowanie handlowych parterów i priorytet dla tworzenia przestrzeni publicznych. Wdrażany ma być w centrum miasta, w dzielnicach Wrzeszcz i Nowy Port oraz na głównych ulicach gdańskich dzielnic. Dla większości terenów mieszkaniowych przewidziano typ “B”, zaś typ “C” dotyczy obszarów przemysłowych, terenów zieleni nieurządzonej i terenów rolniczych. Modelowe rozwiązania dostępne są w dokumencie.

 

W dniu 2 października o godzinie 18:00 odbędzie się publiczna prezentacja Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej – spotkanie odbędzie się w sali Akwen w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24. Dzień wcześniej dokument udostępniony zostanie na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Dokument wskazywać ma projektantom odpowiednie wytyczne nt. szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego. Będzie w nim określony sposób projektowania ulic ze wskazaniami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego, jak i estetycznego. Jako jeden z obecnie brakujących elementów całego procesu projektowego zostanie wskazany obowiązek opracowania tzw. koncepcji programowej, czyli części, w której indywidualne uwarunkowania i lokalne potrzeby użytkowników danej ulicy zostaną przeanalizowane i zestawione z modelowymi rozwiązaniami wskazanymi w standardzie.

Biuro Rozwoju Gdańska pracowało nad dokumentem od dwóch lat. Pierwsze konsultacje prowadzone były zimą 2018 roku. Opracowanie dotyczy poprawy jakości zagospodarowania gdańskich ulic. Procedury, rozwiązania modelowe oraz rekomendacje wskazane w opracowaniu mają być stosowane przy przygotowywaniu projektów przebudowy i budowy nowych ulic.

Dodatkowe spotkania konsultacyjne odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach 17 i 22 października. Wnioski i uwagi można składać do końca miesiąca.