AKTUALNOŚCI

„Forum transportu publicznego” – Warszawa, 31.08

Istotnym obowiązkiem organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest planowanie rozwoju transportu, zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój. Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. 

baner transport

Poprawę funkcjonowania systemu transportowego osiąga się poprzez zakup nowoczesnego taboru, modernizację infrastruktury towarzyszącej w zakresie transportu miejskiego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

• Jak poprawić jakość świadczonych usług transportowych?

• Jak wdrożyć nowoczesne systemy techniczne i technologiczne ?

• Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?

• Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo podczas “Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo” już 16 czerwca w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m. in.:

­ dr inż. Józef SUDA adiunkt w Zakładzie Sterowania Ruchem, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

“Nowoczesne Systemy Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Publicznego”

Zagadnienia tematyczne konferencji:

• Rola transportu w funkcjonowaniu miasta

• Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego

• Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego

• Istota sprawności i efektywności systemu transportowego

• Mobilność w transporcie publicznym

• Idea smart w transporcie publicznym

• Transport przyjazny dla środowiska ­ energooszczędność i innowacyjność

• Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty,

systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)

• Digital signage

• Bezpieczeństwo w masowych środkach transportu

Do udziału zapraszamy:

– przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego:

• prezydentów miast

• starostów

• marszałków województw

– operatorów publicznego transportu zbiorowego

– przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego

– przedstawicieli ministerstwa infrastruktury i budownictwa

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Więcej informacji: http://multiexpo.pl/forum­transportu

 

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.