Mieszkanie+ w kolejnych miastach?

Do programu Mieszkanie Plus dołączają kolejne samorządy i instytucje państwowe. W sumie podpisano 30 listów intencyjnych z gminami oraz kolejne 2 z instytucjami państwowymi.

przechwytywanie

Podpisane 26 października 2016 roku listy intencyjne otwierają drogę do przeprowadzenia szczegółowych analiz inwestycyjnych dotyczących konkretnych nieruchomości w Chrzanowie, Gdyni, Koluszkach, Kole, Koninie, Łodzi, Nysie, Rzeszowie, Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Zabrzu i Zduńskiej Woli. Na zgłoszonych przez te samorządy gruntach może powstać łącznie prawie 3 tysiące mieszkań na wynajem.

Dzięki współpracy z gminami do programu w sumie wytypowanych zostało już około 100 ha gruntów. Może na nich powstać nawet 9 tys. mieszkań. To nieruchomości zlokalizowane zarówno w największych polskich miastach, jak i w mniejszych gminach, które mają dynamicznie rozwijający się rynek pracy lub doskonałą komunikację z centrami metropolii

Listy intencyjne podpisały także Agencja Mienia Wojskowego i Polski Holding Obronny. To pierwsze porozumienia, będące wstępem do inwestycji na gruntach Skarbu Państwa w ramach programu Mieszkanie Plus. Pozytywne oceny ekonomiczne i prawne pozwolą na określenie programu funkcjonalnego zabudowy na wskazanych przez obie instytucje działkach i ewentualne zawarcie ostatecznych umów inwestycyjnych. Oba podmioty dysponują gruntami na terenie Warszawy, które będą teraz obiektem analiz stanu formalno-prawnego nieruchomości z zasobów oraz trybu i formy prawnej ich przekazania do spółki BGK Nieruchomości.

Dodatkowo, Spółka PKP przekazała BGK szczegółowy wykaz 27 działek w 15 miastach zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Lublinie i Katowicach o łącznej powierzchni ok. 20 ha, które mogą być wykorzystane w programie Mieszkanie plus.

Inwestycje mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie Plus będą realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz  inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.

źródło: materiały prasowe