Mieszkałbym – czego od domu oczekują Polacy? Raport ThinkCo o mieszkalnictwie

Research lab ThinkCo to niezależna instytucją doradcza specjalizując się w zmianach zachodzących na rynku nieruchomości. We współpracy z Ikea, Spravią i serwisem Otodom opublikowała raport “Mieszkałbym – czego od domu oczekują Polacy?”. Niemal 140-stronicowy dokument przedstawia sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, trendy z nim związane oraz proponuje scenariusze przyszłości.

Raport zaczyna analizę sytuacji na rynku mieszkaniowym od przedstawienia początków współczesnego mieszkalnictwa w Europie i w Polsce. Kolejne rozdziały to skupienie się na samym domu i jego okolicy, przedstawienie benchmarków i charakterystyka mieszkania. Ostatnie dwa rozdziały to definicja trendów w mieszkalnictwie oraz określenie scenariuszy przyszłości na podstawie trendów.

Jak przedstawiają sami partnerzy zarządzający Tomasz Bojęć oraz Przemysław Chimczak-Bratkowski:

Nasze potrzeby i styl życia stale ewoluują – a cichymi obserwatorami tych zmian są nasze mieszkania. Temat mieszkalnictwa staje się dzisiaj istotnym elementem dyskusji publicznej. W mediach, polityce, ale też w codziennych rozmowach coraz częściej poruszane są zagadnienia dostępności i jakości przestrzeni, w których żyjemy.

Można odnieść wrażenie, że większość opracowań poświęconych potrzebom mieszkaniowym i preferencjom Polaków opiera się głównie na analizie liczby zaciągniętych kredytów i mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym. W tej publikacji podchodzimy do zagadnienia szerzej, ponieważ decyzje zakupowe uznajemy nie za wyraz aspiracji i potrzeb, co pochodną możliwości finansowych i dostępności mieszkań. Dlatego celowo nie skupiamy się na zmieniających się cenach, a na ponadczasowych elementach dobrego mieszkalnictwa.

Dyskusja o tym, jak chcemy i jak powinniśmy mieszkać, nie powinna być mierzona liczbą metrów kwadratowych. Metraż stanowi jeden z elementów składających się na jakość mieszkania, ale nie mniej ważne są funkcjonalność i adaptowalność pomieszczeń, ich nasłonecznienie, wyposażenie czy po prostu dostosowanie do etapu życia, na którym znajdują się jego mieszkańcy. Tym i innym elementom mieszkania poświęcona jest ta publikacja.

Poniższy raport przedstawia zagadnienie jakościowego mieszkalnictwa w szerokim spektrum – od analizy danych dotyczących polskiego rynku na tle reszty Europy, przez studium budownictwa mieszkaniowego w różnych epokach, po współczesne trendy technologiczne i ekologię. Przyglądamy się również samej idei domu z perspektywy socjologicznej i psychologicznej. W końcu to najważniejsze miejsce na Ziemi.

Z raportem można zapoznać się poniżej:

Mieszkałbym. Czego od domu oczekują Polacy_ThinkCo_web