Międzynarodowy konkurs architektoniczny: 2031 NOW_our cities in 10 years

Fundacja Globalworth i stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture ogłaszają międzynarodowy konkurs 2031 NOW_our cities in 10 years dla studentów architektury, urbanistyki i designu z Polski i Rumunii. Za przekucie swojej wizcji w projekt uczestnicy mogą otrzymać nagrody o łącznej wartości 11 000 euro, a także możliwość przedstawienia swoich propozycji w High Tech Learning Center na Uniwersytecie Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie oraz ich publikacji w konkursowym katalogu. Swoje prace można przesyłać do 20 stycznia 2022 r.

Od przyszłych architektów z Polski i Rumunii oczekuje się wizjonerskiego podejścia do kształtowania naszych miast w najbliższej przyszłości. Uczestnicy mają za zadanie opracować wizję urbanistyczną, w której przestrzeń będzie przyjazna zarówno dla jej bezpośrednich użytkowników, jak i lokalnej społeczności. Obszarem do zagospodarowania jest działka o powierzchni 2031 hektarów (20 310 metrów kwadratowych), na której powinny się znaleźć budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, przestrzenie publiczne, parki i infrastruktura, a wszystko to w ramach projektu, który może powstać w 2031 roku.

Prace konkursowe będą oceniać rozpoznawalni w świecie architektury członkowie międzynarodowego jury, do którego należą wybitni planiści i urbaniści, światowej sławy architekci oraz przedstawiciele organizatorów: Bruno Andreșoiu, Arjan Dingsté, Dimitris Pergamalis, Krzysztof Ingarden, Jakub Szczęsny i Andrei Șerbescu.

2031 NOW_our cities in 10 years to konkurs, w którym podejmujemy kroki w kierunku realizacji zobowiązania, by budować  jak najbardziej funkcjonalne, zrównoważone i harmonijne miasta dla środowiska biznesowego i nie tylko. Cieszymy się, że w tym przedsięwzięciu naszym partnerem jest Stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture, z pomocą którego wspieramy przyszłość architektury w dwóch krajach, w których Globalworth jest liderem rynku biurowego: w Polsce i w Rumunii. Globalworth buduje i zarządza biurowcami, dlatego w codziennej pracy ja oraz moje koleżanki i koledzy jesteśmy świadomi rosnącego znaczenia architektów. To oni nadają kształt naszym domom, biurowcom, miastom i miejscom, w których żyjemy. Mamy nadzieję, że ten międzynarodowy konkurs z prestiżowym jury, które udało się nam zgromadzić, wesprze i umocni przyszłość architektury – mówi Georgiana Iliescu, dyrektor Fundacji Globalworth.

 

Dla studentów architektury konkursy są jednym z najskuteczniejszych sposobów antycypacji i radzenia sobie z wyzwaniami zawodu, do którego się przygotowują, i zdecydowanie powinny znaleźć się w programie studiów. Konkursy pomysłów wzbogacają młody umysł, który musi ciągle marzyć, jednocześnie pracując z trudnymi sprawami, ograniczeniami, a czasem też z absurdalnymi prawami. Dlatego konfrontacja z tematami i rygorami konkursów jest głęboko formującym doświadczeniem. Możliwość tworzenia, otrzymania opinii doświadczonego jury i zdobycia nagrody, to ogromna szansa, której żaden uczeń nie powinien być pozbawiony. 2031 NOW_our cities in 10 years to konkurs, który mamy zaszczyt prowadzić wspólnie z Fundacją Globalworth, która daje przyszłym architektom szansę na kreatywne myślenie i możliwość publicznego zaprezentowania swoich wizji, które będą kształtować nasze przyszłe miasta – dodaje Bruno Andreşoiu, Przewodniczący Igloo – Habitat and Architecture Association.

Szereg partnerów w postaci najlepszych uczelni i stowarzyszeń zawodowych w dziedzinie architektury z Rumunii i Polski przyłączyło się do konkursu, wspierając realizację tego projektu.

Nagrody:

  • I Miejsce: €5.000 + publikacja projektu w katalogu
  • II Miejsce: €3.000 + publikacja projektu w katalogu
  • III Miejsce: €1.500 + publikacja projektu w katalogu
  • 3 wyróżnienia po €500 + publikacja projektu w katalogu

Więcej informacji na temat konkursu, terminów oraz kryteriów oceny jest dostępnych na stronie www.2031now.com. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: [email protected].


2031 NOW_our cities in 10 years to konkurs wspierany przez Fundację Globalworth i organizowany przez stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture.

Partnerzy instytucjonalni: The Romanian Order of Architects, The Romanian Order of Architects – Bucharest Branch, The Union of Romanian Architects, SHARE architects, Romanian Register of Urban Planners, The Romanian Professional Association of Urban Planners

Partnerzy akademiccy: Uniwersytet Architektury i Urbanistyki im. Ion Mincu w Bukareszcie

Partnerzy medialni: aici a stat, Architektura-murator, Arhitectura, de-a arhitectura, Designist, ENTR, feeder, Graphic Front, IQads, Modernism, The Institute, urbnews.pl


O Fundacji Globalworth.

Fundacja Globalworth została założona w 2018 r. przez firmę Globalworth, lidera na rynku budynków biurowych w Rumunii i w Polsce, jako organizacja non-profit niezależna od działalności handlowej grupy. Misja fundacji polega na rozwijaniu projektów opartych na trzech filarach: ludziach, miejscach i technologii.

Do tej pory Fundacja Globalworth i Globalworth przeznaczyły ponad 800 000 euro na pierwsze laboratorium High Tech na Uniwersytecie Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie, stypendia i staże naukowe dla wykładowców, na konkursy międzynarodowe i projekty dla architektów z Rumunii.

Więcej informacji na stronie oraz w mediach społecznościowych:  Facebook, Instagram i LinkedIn


O Stowarzyszeniu Igloo – Habitat și Arhitectură.

Założona w 2008 roku, Igloo – Habitat și Arhitectură (Igloo – Habitat i Architektura) przyczynia się do stworzenia spójnej przestrzeni publicznej poprzez działania (projekty wydawnicze i kulturalne, wydarzenia) mające na celu podniesienie standardów kultury wizualnej w społeczeństwie, które wciąż poszukuje swoich punktów odniesienia w dziedzinie architektury i polityki urbanistycznej. Stowarzyszenie zrealizowało dotychczas udane projekty poświęcone architekturze, dziedzictwu, designowi i kulturze miejskiej, zwracając się stale nie tylko do architektów, a także do szerszej publiczności zainteresowanej kulturą.

Więcej informacji na temat działalności wydawniczej i kulturalnej Stowarzyszenia na igloo.ro oraz na stronach Facebook i Instagram.