Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe INTBAU : Kraków, 8-16 maja 2014

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe projektowania kontekstualnego oraz kreacji miejsca

INTBAU logo

Studentów i praktyków architektury, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu oraz architektury wnętrz zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach zorganizowanych przez INTBAU Polska oraz Politechnikę Krakowską, we współpracy z INTBAU Italia oraz Instytutem Allerhanda, który specjalnie na potrzeby studia warsztatowego udostępni swoją siedzibę w historycznej kamienicy przy placu Sikorskiego w Krakowie.

Warsztaty, wzbogacone serią wykładów, prowadzone przez międzynarodową grupę specjalistów, mają na celu wymianę doświadczeń i szkolenie w dziedzinie zrównoważonej architektury i budownictwa, oraz urbanistyki partycypacyjnej, ze szczególnym naciskiem na kontekstualne projektowanie wnętrz i przestrzeni publicznej.

Temat warsztatów jest ściśle powiązany z poprzedzającą je konferencją, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję do bezpośredniej konfrontacji teorii z praktyką. Miejsce i temat warsztatów daje możliwość analizy złożonej historii obrazu miejsca oraz budynków i otaczającej je przestrzeni publicznej. Na przykładzie obszaru Placu Sikorskiego w Krakowie, przedmiotem badań i studiów projektowych będą cztery zasady zrównoważonej urbanistyki:

  1. MIEJSCOWA TRADYCJA – jej rola w kształtowaniu współczesnego obrazu miasta;
  2. Tożsamość i ‘DNA’ miejsca – z bogactwem nawarstwień historycznych;
  3. ZBIOROWA MĄDROŚĆ – dzięki aktywizacji lokalnej społeczności;
  4. LOKALNE TECHNOLOGIE – poprzez innowacyjność niewykluczającą kontynuacji dobrych tradycji.

Cechą warsztatów szkoleniowych INTBAU jest praktyczna eksploracja zasadniczych elementów projektowania tradycyjnego oraz kontekstualnego, co zawsze oznacza projektowanie w ściśle określonym kontekście historycznym i wymaga pogłębionej analizy miejscowej tradycji budowlanej. Architektura i urbanistyka kontekstualna wzmacnia elementy ciągłości i kontynuacji; nie tylko łączy teraźniejszość z przeszłością, ale poprzez dzi-siejsze projekcje scala przeszłość z przyszłością. Uczestnicy warsztatów oglądają, dotykają studiują i analizują fizyczne struktury budowli oraz przestrzeni miejskich, ale również ich otoczenie społeczne i kulturowe, w tym tradycje, których budynki i krajobrazy są nośnikami.

Krakowski Wawel / źródło: Wikipedia Commons - Jakub Hałun

Celem warsztatów jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, poprzez wspólne badania typomorfolo-giczne, wsparte praktycznymi ćwiczeniami tradycyjnych technik rysunkowych i projektowych – oraz fotografii – dla wykształcenia umiejętności analizy i oceny charakteru zastanej zabudowy i innych elementów środowi-ska miejskiego. Rezultatem krakowskich warsztatów będzie seria interdyscyplinarnych analiz miejsca oraz projekty dotyczące wytypowanego obszaru w rejonie placu Sikorskiego, w tym przestrzeni publicznej, kwartału zabudowy, budynku i wnętrz.

Uczestnicy będą pracowali w małych zespołach, obejmujących wybrane przez nich dyscypliny (urbanistykę, architekturę, budownictwo, wnętrza, krajobraz), mając równocześnie możliwość trans-dyscyplinarnej wymiany doświadczeń, przy współpracy z innymi zespołami, we wspólnym poszukiwaniu ducha miejsca. Warsztaty przygotują uczestników do prowadzenia analiz i prac projektowych w ramach zespołów zajmujących się archi-tekturą i urbanistyką tradycyjną. Dodatkowo, warsztaty będą doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i dołączenia do sieci wyróżniających się badaczy i praktyków projektowania tradycyjnego i kontekstualnego.

W czasie weekendu 9-11 maja, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję odwiedzenia Zakopanego, wycieczki po tatrzańskich szlakach, oraz zapoznania się z dziedzictwem architektonicznym południowej Małopolski (Szlak Budownictwa Drewnianego UNESCO).

Rejestracja na warsztaty / terminy:

Wczesna rejestracja: €600 (€500 dla członków INTBAU oraz studentów) – do 15 lutego 2014
Późniejsze rejestracje: €700 (€600 dla członków INTBAU oraz studentów) – do 28 lutego 2014
Zatwierdzanie aplikacji oraz potwierdzenie uczestnictwa: 15 marca 2014
Termin opłaty za uczestnictwo: 31 March 2014
Opłata uwzględnia: udział w warsztatach, zakwaterowanie w centrum Krakowa oraz pełne wyżywienie podczas warsztatów (7-16 maja), weekendowa wycieczka do Zakopanego oraz Szlakiem drewnianej architektury UNESCO (wraz z przewodnikiem, transportem, itp.)

Dokumenty do pobrania:

źródło: materiały uzyskane od INTBAU Poland Chapter

Zapraszamy także na III Międzynarodową Konferencję INTBAU – 5-6 maja 2014 oraz na stronę organizatora.

O INTBAU

INTBAU – Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki (org: International Network of Traditional Building, Architecture and Urbanism) jest międzynarodową organizacją wspierającą tradycyjne budownictwo, zachowanie lokalnego charakteru regionów oraz tworzenie przyjaznych ludziom miejsc do życia.

Patronem INTBAU jest książę Walii, a organizacja jest siostrzaną instytucją Fundacji księcia Karola. INTBAU posiada obecnie ok. 5 tys. aktywnych członków w ponad stu krajach. Na świecie działa 18 oddziałów założonych jako niezależne filie INTBAU. Założona w 2001 roku organizacja ma na celu promocję oraz działania prowadzące do zachowania tradycyjnego budownictwa, architektury oraz urbanistyki.

Polski oddział INTBAU, działający jako Fundacja INTBAU Polska powstała z inicjatywy  Tomasza Jeleńskiego, Izabeli Gajny i Eweliny Woźniak-Szpakiewicz. Celem działalności organizacji jest popularyzacja tej tematyki w Polsce, co ma się przełożyć na poprawienie jakości przestrzeni i krajobrazu naszego kraju. Fundacja dąży do zachowania tradycji obowiązującej w budownictwie. Poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz publikacji, fundacja stara się tworzyć przestrzenie które są przyjazne mieszkańcom – przykładowo, warsztaty Charette.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.