Miasto. Temat rzeka – więcej niż konferencja naukowa

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej organizuje w dniach 5-6 kwietnia 2018 konferencję naukową „Miasto. Temat rzeka”. Studenci i naukowcy z całej Polski spotkają się w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej, by rozmawiać o przyszłości urbanistyki i roli rzek dla rozwoju  miast. Wykład specjalny prof. Zipsera, prezentacje referatów młodych naukowców, panel sprawozdawczy kół naukowych, debata ekspercka o rzece w mieście i rejs barką po Wrocławskim Szlaku Wodnym – to elementy programu wydarzenia.

Konferencja naukowa „Miasto. Temat rzeka” organizowana przez Wydział Architektury, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PWr i Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 w Strefie Kultury Studenckiej na Kampusie Głównym Politechniki Wrocławskiej. Na czas trwania wydarzenia Wrocław stanie się stolicą polskiej debaty o przyszłości urbanistyki.

Program konferencji został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszego dnia tematem przewodnim będą losy miasta w zmieniającym się globalnym świecie. O godzinie 10.30 gości przywita dr inż. Paweł Pach – prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury i Przewodniczący Komisji Organizacyjnej. Wykład inauguracyjny poprowadzi prof. Tadeusz Zipser – wybitny polski architekt i urbanista, inicjator powołania  pierwszego w Polsce i Europie Wschodniej planistycznego kierunku studiów – gospodarki przestrzennej. Podczas konferencji swoje referaty wygłoszą studenci, doktoranci i naukowcy z całej Polski. Równolegle odbędzie się sprawozdawczy panel kół naukowych, którego gospodarzem będzie Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO. Czwartkowy program kończy wykład dr Badury i dr Limisiewicza, którzy podczas rejsu barką przedstawią uczestnikom historię Wrocławia widzianą z perspektywy Odry.

Drugi dzień rozpocznie debata naukowców i przedstawicieli stowarzyszeń związanych z rzeką, której temat brzmi „Jak w pełni wykorzystać potencjał rzeki w mieście?”. Dyskutować będą dr Anna Januchta-Szostak, dr Tomasz Ossowicz, dr Piotr Reda i pan Kamil Zaremba. Moderatorem będzie przedstawiciel wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich – Łukasz Medeksza. Po debacie uczestnicy konferencji będą prezentować referaty o tematyce na styku rzeki i miasta.  Zamknięcie konferencji nastąpi o godzinie 17.00.

Konferencję naukową „Miasto. Temat rzeka” objął patronatem JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Dziekan Wydziału Architektury Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Patroni medialni to: urbnews.pl, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1912478435747859/

Harmonogram konferencji:

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.