AKTUALNOŚCI

Metropolia trójmiejska z wytycznymi standardów budowy dróg rowerowych

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) przygotował wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg metropolii trójmiejskiej. Zalecenia będą dotyczyć między innymi zgodności inwestycji ze standardami kształtowania infrastruktury rowerowej, aby powstające nowe trasy były jak najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników.

Zestaw najlepszych praktyk

“Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg” zawierają zasady dobrego projektowania infrastruktury i dróg rowerowych, planowania tras rowerowych, oznakowania oraz wymaganiami technicznymi dla różnego rodzaju szlaków rowerowych. Uwzględniono również zagadnienia związane z integracją z transportem zbiorowym.

Wycinek z poradnika praktyk OMGGS

Wycinek z poradnika “Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg” | OMGGS

Dokument wskazuje, że projektowanie infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu rowerowego powinno opierać się na metodologii tzw. pięciu wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej CROW. Są nimi:

  • Spójność, czyli powiązanie wszystkich celów i źródeł podróży oraz stworzenie spójnego systemu, który doprowadzi rowerzystę do wybranego przez niego miejsca
  • Bezpośredniość, czyli możliwie jak najkrótsze i najszybsze dotarcie do celu przez rowerzystę
  • Wygoda, czyli takie projektowanie by ograniczyć wysiłek rowerzysty poprzez minimalizację pochyleń i różnicy poziomów oraz zagwarantowanie wysokiej jakości nawierzchni
  • Bezpieczeństwo – minimalizacja kolizji z innymi pojazdami oraz pieszymi
  • Atrakcyjność – infrastruktura powinna być czytelna oraz bezpieczna w aspekcie społecznym oraz osobistym, dostarczać wrażeń i walorów

Dokument prezentuje zasady projektowania oraz standardy techniczne, jakie powinna spełniać infrastruktura dla rowerzystów. Prezentuje on sposoby prowadzenia ruchu, elementy infrastruktury rowerowej (w tym sygnalizację, oznakowanie, stojaki), a także porady co do tworzenia miejsc do przechowywania pojazdów. Dokument prezentuje również sposoby powiązania roweru, jako środka dla krótkich i średnich odległości, z transportem zbiorowym.

Wycinek z poradnika "Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg" | OMGGS

Wycinek z poradnika “Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg” | OMGGS

Wymiana doświadczenia w ramach metropolii

Gminy przy projektowaniu dróg rowerowych będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich, które oferuje stowarzyszenie dla swoich członków. Grupa doradcza złożona jest z oficerów rowerowych z Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa. W połowie listopada odbyły się pierwsze warsztaty na temat planowania i realizowania inwestycji rowerowych w gminach. Projektanci oraz urzędnicy będą mogli zgłosić się też o weryfikację planów czy założeń inwestycji rowerowych oraz w sprawach marketingowych. Jest to pilotaż szerszego programu Metropolitalnego Centrum Kompetencji, którego celem będzie wsparcie merytoryczne dla samorządów dot. jakości infrastruktury i kreowania rozwiązań w zakresie transportu i mobilności na terenie całej metropolii.

Mevo 2.0 w 2021 roku

Cześć samorządów, zrzeszonych w stowarzyszeniu OMGGS bierze udział w projekcie Budowy Systemu Roweru Metropolitalnego. Rowery MEVO zniknęły z ulic pomorskich gmin z powodu problemów z obsługą przez ówczesnego operatora, powiązanego z Nextbike. W październiku 2019 roku zarząd stowarzyszenia zdecydował o rozwiązaniu umowy. Z tego powodu Trójmiasto było jednym z wyjątków, gdzie w tym sezonie nie funkcjonował system rowerów miejskich.

Mevo w wersji 2.0 wrócić ma na ulice w przyszłym roku. Obecnie odbywa się dialog konkurencyjny z trzema potencjalnymi operatorami. Wśród nich jest Nextbike – pomimo, że wstepnie zdecydowano o wykluczeniu Spółki z postępowania. W sierpniu tego roku Krajowa Izba Odwoławcza podjęła jednak decyzję o przywróceniu poprzedniego operatora do dialogu. Poza Nextbike o obsługę systemu trójmiejskiego roweru walczą polsko-czeskie konsorcjum BikeU  i Freebike oraz hiszpańska Marfina wraz z polską firmą Geovelo.

Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej(2)